Back

ⓘ Самсон Абрамски
Самсон Абрамски
                                     

ⓘ Самсон Абрамски

Самсон Абрамски је информатичар са професуром Кристифора Странчеја на институту информатике Универзитета у Оксфорду. Допринео је областима теорије домена, ламбда рачунa, анализи строгости функција, теорија паралелности, категорије интеракција, геометрије интеракције, семантика игара и квантних рачунара.

                                     

1. Образовање

Абрамски је образован у Хасмонејској гимназији за дечаке у Хендону, на Краљевском факултету у Кембриџу дипломирао је као информатичар 1975. године, 1979. завршава магистар филозофије и у Лондонском универзитету краљице Марије докторат информатике 1988. са ментором Ричарда Борната.

                                     

2. Каријера и истраживања

Године 2016. Абрамски је постао сарадник Волфсон колеџа у Оксфорду и Кристифор Странчеј професор рачунарства на Одсеку рачунарске науке на Универзитету у Оксфорду. Он је такође и члан Краљевског друштва од 2004. године. Његов истраживачки рад укључује развој семантике игара, теорију домена у логичком облику и категоричку квантну механику.

Пре тога радио је на следећим положајима:

 • професор теорије рачунарских наука, Универзитет у Единбургу, 1996-2000
 • предавач, Одсек за рачунарске науке и статистику, Лондонски универзитет краљице Марије, 1980-1983
 • програмер, корпорација ГЕЦ рачунари, 1976-1978
 • предавач, 1983-1988, читач, 1988-1990, професор, 1990-1995, Одсек за рачунарство, Империјални колеџ у Лондону

Абрамски је имао кључну улогу у развоју семантике игара и њене примене код семантике програмских језика. Остали доприноси вредни помена укључују његов рад на теорији домена у логичком облику, ламбда рачуну, анализи строгости, теорији конкурентноости, категоријама интеракције и геометрији интеракције. Недавно је радио на високим методама квантног рачунања и информација.

                                     

2.1. Каријера и истраживања Одабране публикације

Самсон Абрамски је заједно са Давом Габеијем и Т.С.Е. Мејбаумом уредник шест томова Приручника логике у рачунарској науци.

 • 1995. Том 3: Семантичке структуре.
 • 1992. Том 2: Позадина: Рачунарске структуре.
 • 1995. Том 4: Семантичко моделовање.
 • Том 6: Логичке методе у рачунарској науци.
 • 1992. Том 1: Позадина: Математичке структуре.
 • 2001. Том 5: Логичке и алгебарске методе.

Самсон Абрамски је објавио преко двеста публикација и његов h-индекс од октобра 2019. године је 57.

 • 1990. Ламбда рачун. Теме за истраживање у функционалном програмирању.
 • 2002. Геометрија интеракције и линеарне комбинаторне алгебре. са Е. Хагхвердијем и П. Скотом. Математичке структуре у информатици 12 5
 • 1997. Навођење категорија интеракција. са Д. Павловићем. Теорија категорија и информатика
 • 1986. Анализа строгости код функција вишег реда. са Г.Л. Бурном, Ц. Ханкином. Наука о рачунарском програмирању.
 • 1993. Рачунарска тумачења линеарне логике. У теоријској информатици 111
 • 2003. Секвенцијалност у односу на конкурентност у играма и логици. Математичке структуре у информатици 13 4
 • 1996. Категорије интеракција и основе куцаног паралелног програмирања. са С. Гајом и Р. Нагарајаном. НАТО АСИ СЕРИЈА Ф, НАУКА О КОМПЈУТЕРИМА И СИСТЕМИМА 152
 • 1994. Теорија домена. са А. Јунгом. У приручнику за логику у информатици 3.

Неки од новијих радова Самсона Абрамског укључују:

 • 2013. Задовољење робустног ограничења и локалне скривене променљиве вредности у квантној механици. са Г. Готлобом и П. Колеитисом. IJCAI 2013
 • 2010. Увод у категорије и категоричку логику. са Н. Твевелексом. У Нове структуре за физику. -{New Structures for Physics}- Спрингер.
 • 2012. Логичке неједнакости звона. са Луцијеном Хардијем. У Физички преглед-{ Physical Review}- A. том 85. бр. АРТН 062114


                                     

3. Награде и почасти

Абрамски је члан Краљевског друштва 2004., члан Краљевског друштва Единбурга 2000., и члан Европске академије 1993. Такође је члан Уредништва Северно холандских студија логике и основа математике, и расправа о теоријској информатици Кембриџа.

 • Био је председавајући Симпозијума о логици у информатици LiCS 2000- 2003., и члан је СЛИ-вог оранизационог одбора.
 • Награђен је Лавлејс медаљом британског рачунарског друштва 2013.
 • Награђен је чланством сениорског истраживања Истраживачког савета за инжењеринг и физичке науке 2007.
 • Награђен је чланством сениорског истраживања Истраживачког савета за инжењеринг и физичке науке за темељне структуре и методе за квантну информатику 2007. године
 • Његов рад "Домен теорије у логичкој форми” освојио је СЛИ-ву награду Тест времена за 1987. годину. Награда је представљена 2007. године
 • Био је изабран за члана Асоцијације рачунарских машина 2014. За допринос у доменима логичке форме, семантике игре, категоричке квантне механике и контекстуалне семантике

Номинација Самсона Абрамског за Краљевско друштво гласи:

Самсон Абрамски се истиче за исконски допринос математичких темеља рачунања. Његово неприкосновено достигнуће је развој семантике игара као и теорија о рачунским процесима што излаже математичке структуре протока информација између њих. Ово је довело до моћних апликација у проучавању програмских језика, нудећи нове одлучне увиде у природу секвенцијалности, стања, контроле, и многих других рачунарских карактеристика. То сада води новом развоју рачунарских програмских анализа и верификација. Једна важна нит, која такође важи као допринос у логици, је генерализација Жирарове Геометрије интеракција, што је довело до новог жанра потпуних теорема, што карактерише "простор доказа” у логици. Пре тога, Абрамски је направио важне доприносе апстракној интерпретацији, теорије домена, ламбда λ рачуну и паралелности. Он наставља да осветљава широк распон тема својим креативним и оштрим увидима, радећи нешто ново, и донесећи ред и јединство постојећем раду.