Back

ⓘ Влашки владари
Влашки владари
                                     

ⓘ Влашки владари

Ово је потпуна листа познатих влашких владара.

До 1659/1660. Године Михна ІІІ, породица Басараб била је Господар васалне османске територије. Догађаји тог времена одвијају се у побуне сејмена и домобранa.

У ере Ћуприлића породица из Велеса Гика била је постављена у Влашке.

Након Прутског марша Петра Великог, Влашком су владали фанариоти. Још од периода лала, фанариоти попут господара Влашке, покушавају да зауставе католички утицај и латинизацију из Ердеља после Ужгородске уније.

Први владар са титулом Господар је Мирћа Старији.

                                     

1. Владари

 • Раду Црни
 • Литовој, на источној страни ријеке Олт, 1247-1277, данас Мунтениjа
 • Токомеријус или Тихомир, око 1290 - око 1310
 • Сенеслау, на западној страни ријеке Олт, код Арђеша, око 1247., данас Олтениjа
 • Барбат, око 1277 - око 1290
 • Безеренбам и Мишелав
 • Владислав I "Влајку-Вода", 1364. - око 1377
 • Басараб I, око 1310. - 1352
 • Раду I од Влашке, 1377. - 1383
 • Дан I од Влашке, око 1383/1385. - 1386
 • Никола Александар од Влашке, 1352. - око 1364
                                     

2.1. Господари на румунски jезик XV век

 • Раду Празна глава: sfârșitul lui 1426 a. 24 ianuarie 1427 - a. 6 aprilie 1427 /decedat în 1428?
 • Basarab Laiotă cel Bătrân: 1 octombrie-4 octombrie 5 octombrie 1474 - 20 octombrie 1474
 • Раду III Лепи: a. 15 august 1462 - 23 noiembrie 1473
 • Влад Цепеш III: a. 17 octombrie-19 octombrie 1448 - începutul lui noiembrie p. 31 octombrie 1448
 • Раду Празна глава: p. 26 mai 1420 - a. 23 octombrie 1422
 • Basarab Laiotă cel Bătrân: 24 noiembrie 1473 - 23 decembrie 1473
 • Влад II Дракул: a. 20 ianuarie 1437 - între 3 iulie și septembrie 1442
 • Dan al II-lea: a. 23 octombrie 1422 - sfârșitul lui 1426 a. 24 ianuarie 1427
 • Раду III Лепи: p. 4 septembrie 1474 - 1 octombrie-4 octombrie 5 octombrie 1474
 • Vladislav al II-lea: p. 4 decembrie 1447 - între 15 aprilie și cca. 3 iulie 1456 /decedat 20 august 1456
 • Basarab cel Tânăr Țepeluș: 20 octombrie 1474 - înainte de 29 august 1492
 • Alexandru I Aldea: a. 14 iunie 1431 - p. 17 noiembrie 1436
 • Раду III Лепи: 23 decembrie 1473 - a. 10 august 1474
 • Dan al II-lea: a. 6 aprilie 1427 - între 30 ianuarie și 14 iunie 1431
 • Basarab Laiotă cel Bătrân: a. 10 august 1474 - p. 4 septembrie 1474
 • Basarab al II-lea: a. septembrie 1442 - a. 24 aprilie 1444
 • Влад II Дракул: a. 24 aprilie 1444 - între 23 noiembrie și 4 decembrie 1447 /decedat a. 16 decembrie 1447
 • Влад Цепеш III: a. 3 iulie 1456 - a. 26 noiembrie 1462
 • Mihail I: p. 31 ianuarie 1418 - a. 26 mai 1420. A fost și asociat la domnie de tatăl său Mircea cel Bătrân între a. 27 decembrie 1391 și 31 ianuarie 1418
                                     

2.2. Господари на румунски jезик XVI век

 • Petru cel Tânăr: 26 septembrie 1559 - 31 mai 1568
 • Radu Paisie: a. 19 iulie 1539 - între 27 aprilie și 5 mai 1544 /asociat la domnie Marcu voievod, până după 13 ianuarie 1543/ /asociat la domnie Vlad voievod, al doilea fiu, p. 1 septembrie 1543/
 • Basarab al VI-lea - a. 6 ianuarie 1529 - a. 5 februarie 1529
 • Mihnea Turcitul: 29 iulie 1577/ p. 27 septembrie/28 septembrie 1577 - între 15 iulie și 23 iulie 1583 st. v.
 • Radu de la Afumați: p. 16 octombrie 1522 - a. 25 aprilie 1523
 • Mihnea Turcitul: a. 5 mai/15 mai 1591 - p. 22 mai/1 iunie 1591
 • Mihnea Turcitul: 20 martie/30 martie 1585/ /locotenență domnească a. 26 martie/4 aprilie 1585 - 20 mai/30 mai 1585/ - 20 mai/30 mai 1585 - p. 8 februarie/18 februarie 1591
 • Ștefan Surdul: a. 24 aprilie/4 mai 1591/ a. 1 iunie/11 iunie 1591 - a. 29 octombrie/8 noiembrie 1592
 • Mircea al III-lea: a. 29 octombrie 1509 - cca 26 ianuarie 1510
 • Vladislav al III-lea: a. 19 aprilie 1525 - p. 18 august 1525
 • Mircea Ciobanul: 14 ianuarie 1558/ 25 ianuarie 1558 - 25 septembrie 1559
 • Radu Bădica: a. 19 octombrie 1523 - între 19 ianuarie și 27 ianuarie 1524
 • Radu Paisie: a. 15 iunie 1535 - p. 24 februarie 1536
 • Nicolae Pătrașcu: p. 14 noiembrie/24 noiembrie 1599 - 2 septembrie/12 septembrie 1600
 • Radu cel Mare: p. 8 septembrie 1495 - p. 23 aprilie 1508
 • Alexandru al II-lea Mircea: cca 4 mai 1574 - 27 septembrie/28 septembrie 1577 /asociat la domnie fiul său Mihnea între iulie-august 1574 și septembrie 1577/
 • Mircea Ciobanul: între 7 mai și 11 mai 1553 - a. 11 martie 1554
 • Vlad al VI-lea Dragomir: p. 27 septembrie 1521 - între 14 octombrie și 25 octombrie 1521
 • Radu de la Afumați: între 7 ianuarie și 22 ianuarie 1522/ a. 22 ianuarie 1522 - a. 24 aprilie 1522
 • Șerban din Izvorani: p. 2 iunie 1539 - a. 19 iulie 1539
 • Radu Ilie: 15 noiembrie 1552 - a. 11 mai 1553
 • Vlad Înecatul: cca 4 iunie 1530 - p. 18 septembrie 1532
 • Mircea Ciobanul: a. 24 ianuarie 1545/ între 25 februarie și 2 martie 1545 - 15 noiembrie 1552
 • Stăpânirea lui Mehmed bei de Nicopol: a. 24 aprilie 1522 - p. 22 iunie 1522
 • Alexandru cel Rău: a. 8 iulie/18 iulie 1592/ a. 29 octombrie/8 noiembrie 1592 - a. 22 august/1 septembrie 1593
 • Vintilă: cca 21 aprilie 1574 - cca 3 mai 1574
 • Vladislav al III-lea: a. 14 aprilie 1523 - a. 19 octombrie 1523
 • Petru Cercel: 13 iunie/23 iunie 1583/ /locotenență domnească a. 15 iulie/25 iulie 1583 - 28 august/7 septembrie 1583/ - 29 august/8 septembrie 1583 - 6 aprilie/16 aprilie 1585
 • Neagoe Basarab: decembrie 1511/ a. 8 februarie 1512 - 15 septembrie 1521
 • Radu de la Afumați: a. 27 ianuarie 1524 - între 9 martie și 20 martie 1524
 • Barbu Neagoe Barbu Basarab: p. 24 februarie 1536 - a. 18 aprilie 1536
 • Laiotă Basarab: p. 27 aprilie 1544 - a. 2 iunie 1544
 • Alexandru al II-lea Mircea: 7 iunie 1568/ a. 11 iulie 1568 - 14 aprilie 1574
 • Mihnea cel Rău: între 23 aprilie și 9 mai 1508 - între 12 octombrie și 29 octombrie 1509
 • Vlad cel Tânăr: a. 26 ianuarie 1510 - 23 ianuarie 1512
 • Pătrașcu cel Bun: 26 februarie 1554/ a. 12 martie 1554 - 24 decembrie 1557
 • Radu de la Afumați: a. 18 septembrie 1524 - 2 ianuarie 1529
 • Stăpânirea lui Mehmed bei de Nicopol: între 4 august și 15 august 1522 - p. 16 octombrie 1522
 • Vlad Vintilă: p. 18 septembrie 1532 - între 10 iunie și 13 iunie 1535
 • Radu Paisie: a. 2 iunie 1544 - a. 29 februarie 1545
 • Moise Vodă: 16 februarie 1529/ a. 27 martie 1529 - între 22 mai și 4 iunie 1530
 • Locotenență domnească Neagoe vornicul din Periș, Drăgan postelnic din Merișani-Bucșani ș.a a. 5 februarie 1529 - a. 27 martie 1529
 • Vladislav al III-lea: a. 20 martie 1524 - a. 18 septembrie 1524
 • Radu de la Afumați: p. 22 iunie 1522 - între 4 august și 15 august 1522
 • Teodosie: p. 15 septembrie 1521 - între 7 ianuarie și 22 ianuarie 1522
 • Михај Храбри: 2 septembrie/12 septembrie 1593/ /locotenență domnească p. 2 septembrie/12 septembrie 1593 - a. 15 octombrie/25 octombrie 1593/ - a. 15 octombrie/25 octombrie 1593 - cca. 20 noiembrie/30 noiembrie 1600
 • Radu Paisie: a. 18 aprilie 1536 - între 27 mai și 2 iunie 1539 /asociat la domnie fiul cel mare, Marcu voievod, a. 10 iunie 1537/


                                     

2.3. Господари на румунски jезик XVII век

 • Gabriel Báthory: ianuarie - martie 1611
 • Константин Бранковану: 29 octombrie/8 noiembrie 1688 - aprilie 1714
 • Grigore I Ghica: aprilie 1672 - noiembrie 1673
 • Alexandru Iliaș: octombrie 1616 - iunie 1618
 • Radu Șerban: octombrie 1601
 • Radu Mihnea: august 1620 - august 1623
 • Locotenență domnească Lupu Mehedințeanul: iunie - iulie 1618
 • Radu Șerban: iulie 1602 - decembrie 1610
 • Căimăcămie Badea mare vornic Băleanu, Hujea mare vistiernic Kavydi din Popești: noiembrie 1678 - ianuarie 1679
 • Radu Leon: februarie 1665 - martie 1669
 • Locotenență domnească: iulie - septembrie 1616
 • Gheorghe Ghica: noiembrie 1659 - mai 1660
 • Radu Mihnea: aprilie - mai 1611
 • Mihnea al III-lea Radu: martie 1658 - noiembrie 1659
 • Gheorghe Ghica: mai - septembrie 1660
 • Alexandru Coconul: august 1623 - octombrie 1627
 • Simion Movilă: octombrie 1601 - iulie 1602
 • Leon Tomșa: decembrie 1629 - iulie 1632
 • Radu Iliaș: iulie - septembrie 1632
 • Gheorghe Duca: decembrie 1673 - noiembrie 1678
 • Simion Movilă: noiembrie 1600 - iunie 1601
 • Locotenență domnească: octombrie 1627 - ianuarie 1628
 • Constantin Șerban: p. 9/19 aprilie 1654 - februarie 1658
 • Radu Mihnea: iulie 1611 - iulie 1616
 • Матеј Басараб: octombrie 1632 - aprile 1654
 • Alexandru Iliaș: ianuarie 1628 - octombrie 1629
 • Radu Șerban: mai - septembrie 1611
 • Gavril Movilă: august 1618 - iulie 1620
 • Grigore I Ghica: decembrie 1660 - noiembrie 1664
 • Locotenență domnească: iulie - septembrie 1601
 • Căimăcămie Radu logofăt Crețulescu, Gheorghe fost mare ban Băleanu: ianuarie - aprilie 1672
 • Шербан Кантакузин: ianuarie 1679 - 29 octombrie/8 noiembrie 1688
 • Constantin Șerban: mai - iunie 1660
 • Antonie din Popești: aprilie 1669 - ianuarie 1672
 • Radu Mihnea: noiembrie 1601 - martie 1602
                                     

2.4. Господари на румунски jезик XVIII век

 • Stăpânirea militară austriacă: noiembrie 1789 - iulie 1791
 • Nicolae Mavrogheni: martie 1786 - iunie 1790
 • Constantin Racoviță: iunie 1753 - februarie 1756
 • Ștefan Cantacuzino: aprilie 1714 - ianuarie 1716
 • Constantin Hangerli: noiembrie 1797 - 18 februarie/1 martie 1799
 • Căimăcămie: februarie - aprilie 1748
 • Constantin Racoviță: martie 1763 - 26 ianuarie/6 februarie 1764
 • Alexandru Scarlat Ghica: p. 2/13 decembrie 1766 - octombrie 1768
 • Mihai Racoviță: 17 octombrie 1730 - 24 octombrie 1731
 • Constantin Mavrocordat: 24 octombrie 1731 - 16 aprilie 1733
 • Mihai Racoviță: septembrie 1741 - iulie 1744
 • Nicolae Caragea: ianuarie 1782 - iulie 1783
 • Ioan Mavrocordat: noiembrie 1716 - 23 februarie/6 martie 1719
 • Mihai Suțu: iulie 1783 - martie 1786
 • Constantin Mavrocordat: iulie 1744 - aprilie 1748
 • Stăpânirea militară rusească: noiembrie 1769 - mai 1770
 • Nicolae Mavrocordat: ianuarie 1716 - noiembrie 1716
 • Constantin Mavrocordat: 20 februarie 1756 - 14 august 1758
 • Alexandru Ipsilanti: septembrie 1796 - noiembrie 1797
 • Constantin Mavrocordat: 15 septembrie 1730 - 17 octombrie 1730
 • Constantin Mavrocordat: 16 iunie 1761 - martie 1763
 • Manole Giani Ruset: mai - noiembrie 1770
 • Nicolae Mavrocordat: martie 1719 - 14 septembrie 1730
 • Matei Ghica: septembrie 1752 - iunie 1753
 • Mihai Suțu: martie 1791 - decembrie 1792
 • Constantin Mavrocordat: 27 noiembrie 1735 - 16 septembrie 1741
 • Grigore al II-lea Ghica: 16 aprilie 1733 - 27 noiembrie 1735
 • Scarlat Ghica: august 1765 - 2/13 decembrie 1766
 • Scarlat Ghica: august 1758 - iunie 1761
 • Ștefan Racoviță: 26 ianuarie/6 februarie 1764 - august 1765
 • Alexandru Moruzi: martie 1799 - octombrie 1801
 • Stăpânirea militară rusească: noiembrie 1770 - octombrie 1774
 • Grigore al II-lea Ghica: aprilie 1748 - 3 septembrie 1752
 • Alexandru Moruzi: ianuarie 1793 - august 1796
 • Grigore al III-lea Ghica: octombrie 1768 - noiembrie 1769
 • Alexandru Ipsilanti: septembrie 1774 - ianuarie 1782
                                     

2.5. Господари на румунски jезик XIX век

 • Caimăcămie: februarie - septembrie 1808
 • Barbu Știrbei: septembrie 1854 - iunie 1856
 • Alexandru Suțu: august - octombrie 1806
 • Alexandru Suțu: noiembrie 1818 - 19/31 ianuarie 1821
 • Mihai Suțu: octombrie 1801 - mai 1802
 • Constantin Ipsilanti: august 1802 - august 1806
 • Gheorghe Bibescu: decembrie 1842 - iunie 1848
 • Conducerea lui Tudor Vladimirescu martie - 14/26 mai 1821
 • Grigore al IV-lea Ghica: septembrie 1822 - aprilie 1828
 • Căimăcămie Alexandru Suțu, domn al Moldovei: iunie - august 1802
 • Guvernul revoluționar provizoriu: 30 iunie/12 iulie - 12 iulie/9 august 1848
 • Constantin Ipsilanti: octombrie 1806 - mai 1807 considerat domn și în Moldova sub autoritate rusească
 • Locotenență domnească: iulie - septembrie 1848
 • Stăpânirea militară rusească: decembrie 1806 - octombrie 1812
 • Căimăcămie: 28 iunie/8 iulie - 30 iunie/12 iulie 1848
 • Guvernul revoluționar provizoriu: 14/26 iunie - 28 iunie/8 iulie 1848
 • Alexandru Dimitrie Ghica: aprilie 1834 - octombrie 1842
 • Stăpânirea turcească: iulie - august 1854
 • Generalul rus Aleksandr Aleksandrovici Prozorovski: august 1807 - februarie 1808
 • Comitetul de cinci: septembrie 1808 - martie 1809
 • Александар Јоан Куза: 24 ianuarie/5 februarie 1859 - 11/23 februarie 1866
 • Stăpânirea austriacă: august 1854 - martie 1856
 • Căimăcămie Constantin Cantacuzino: septembrie 1848 - iunie 1849
 • Stăpânire turcească: mai 1821 - iunie 1822
 • Ioan Caragea: octombrie 1812 - septembrie 1818
 • Căimăcămie Alexandru Dimitrie Ghica: iunie 1856 - octombrie 1858
 • Generalul rus Engelhardt, vicepreședinte al divanului: martie 1809 - octombrie 1812
 • Căimăcămie: octombrie 1858 - 24 ianuarie/5 februarie 1859
 • Barbu Știrbei: iunie 1849 - octombrie 1853
 • Constantin Ipsilanti: iulie - august 1807 considerat domn și în Moldova sub autoritate rusească
 • Stăpânirea militară rusească: octombrie 1853 - iulie 1854
 • Stăpânirea militară rusească: mai 1828 - aprilie 1834 Generalul Fiodor Petrovici Pahlen: februarie 1828 - noiembrie 1829, Generalul Pavel Kiseleff: noiembrie 1829 - aprilie 1834


                                     
 • значи Ја Михајло угро - влашки војвода ердељске и молдавске земље Други део натписа, смештен дуж кружног лука, који одваја влашки грб од осталих хералдичких
 • Ђорђић је успоставио односе са Хабзбурговцима, трансилванијским и влашким владарима а договор и план устанка склопљени су у Бечу 1597. године. Устанак
 • бугарски цар и Влашка су доприносили побуни. Пре 1320. западну Влашку су Мађари сматрали делом Северинског баната. Кад је влашки владар Басараб I постао
 • у Влашкој У две Дунавске кнежевине, пехарнике представљају скуп бојара, пружајући својеврсну приватну војску владара - чувених сеjмена у Влашкој у 17
 • Милановић - агент грчког генералног посланства у Влашкој и Молдавској у Крајови, Анђел Теодоровић чиновник Влашки Кича Теодоровић купец, Бањка Љубић земљеделац
 • Након обнове, био је потпуно опљачкан. Други пут, манастир обнавља влашки владар Петар Јован, уз дозволу султана Сулејмана I. Пред крај живота Петар

Users also searched:

...