Back

ⓘ Зететика
                                     

ⓘ Зететика

Зететика је назив за примену научних метода које за циљ имају разоткривање наводно паранормалних догађаја и развиће критичког духа. Наставу зететике започео је Анри Брок у Француској. Зететика се често доводи у везу са скептицизмом, али се више сматра као алат, него као филозофска оријентација.

                                     

1. Етимологија

Корен речи зететика је грчког порекла и значи "трагати", што се често интерпретира као трагање за објашњењима.

У речнику Littré из 1872. године, реч зететика реферише на "методу којом се служимо да бисмо проникли у природу стварности". Речник Larousse објашњава зететику као научни метод који се састоји од тражења решења датог проблема уз верификацију сваког корака.

Анри Брок, оснивач наставе зететике, дефинисао је зететику као "вештину сумње".

                                     

2.1. Историјат модерне зететике Анри Брок и модерна зететика

Анри Брок је 1986. на мрежи која је претходила Интернету, мрежи под именом Минител, направио телекомуникациони сервис у којем се налазило неколико хиљада Минител страница које су садржале информације о зететици. Са појавом Интернета, сви ресурси које је нудио Минител сервис је пребачен на веб-страницу Лабораторије зететике. Захваљујући свом раду на "паранормалним појавама", Броку је додељена награда за "истакнутог скептика" енг. Distinguished Skeptic Award, која је додељена и другим "скептичарима". Он је основао прву наставу зететике 1993. године на Универзитету у Ници.

                                     

2.2. Историјат модерне зететике Модерна зететика данас

Настава зететике се данас држи у десетинама институција, већим делом у Француској, али и у иностранству, и тај број и даље расте.

                                     

3. Принципи зететике

Зететика се фокусира на подизању критичке свести и заштите од псеудонаука користећи научни метод као средство.

С друге стране, циљ наставе зететике је да уз помоћ псеудонаука и паранормалних догађаја уведе у то шта је научна методологија путем аспеката и утицаја, уједно објашњавајући шта је потребно да би једна хипотеза или резултат заслужила "научни" атрибут.

                                     

3.1. Принципи зететике Аспекти и утицаји зететике

Сликовити облик представљања научне методологије огледа се у аспектима и утицајима зететике, са сврхом лакшег памћења.

                                     

3.2. Принципи зететике Аспекти зететике

 • За необичне тврдње нису довољни обични докази;
 • Грешити је људски, стално грешити није;
 • Природа је поуздана;
 • Научна теорија се може испитивати;
 • Извор информација је суштински;
 • Квантитет није квалитет;
 • Историја наука и техника је корисна, итд.
 • Надметање није нужно супротстављање;
 • Алтернатива је корисна;
 • Закључивање је неопходно;
 • Терет доказа је на ономе ко тврди;
 • Контекст је важан;
                                     

3.3. Принципи зететике Још нека средства зететике

У корист остварења циља који пропагира зететика, истиче се познавање статистике и реторике, као и реторичких трикова.

                                     

3.4. Принципи зететике Статистика

Како би се уочиле манипулације статистичким подацима, важно је познавати статистичке методе које могу помоћи у уочавању тих манипулација. Вероватноћа, статистички параметри, расподеле, корелација, регресија итд. су саставни део статистике, а њихово коришћење и умеће доношења закључака из датих података је користан алат у зететици.

                                     

3.5. Принципи зететике Реторички трикови

Упућеност у реторичке трикове пружа могућност препознавања ситуација у којима људи, свесно или подсвесно, користе такве форме уместо аргумената поткрепњених чињеницама. Артур Шопенхауер је у књизи под називом "Еристичка дијалектика" навео 38 таквих трикова као што су: хомоними, аргумент ad hominem, стереотипи, итд.

                                     

4. Повезаност са скептичарима

Разни скептичари се доводе у везу са зететиком. Између осталог су то:

 • Мартин Гарднер - амерички "поп-математичар" који је дао свој допринос скептицизму кроз књигу "Fads and fallacies in the name of science".
 • Џејмс Ренди - канадско-амерички мађионичар у пензији. Познат по раскринкавању мађионичара Урија Гелера;
 • Карл Саган - амерички научник и популаризатор науке. Његов скептични поглед на свет је описан у књизи "Свет прогоњен демонима";
                                     

5. Књиге на тему зететике

Независно од било којих институција, 2002. године настала је издавачка кућа Book-e-book, која има за циљ да популаризује зететику како би била доступна свима. Као омаж зететичарима, та издавачка кућа је 2008. године објавила колекцију књига "Свећа у мраку". Између осталог, у тој колекцији се налазе књиге Анрија Брока, као што су: "Како превазићи замке зететике илити златна правила зететике" "Comment déjouer les pièges de l’information ou Les règles dor de la zététique", "Уметност сумње или како се заштити од сервираног мишљења" "LArt du Doute ou comment saffranchir du prêt-à-penser", итд.

                                     

6. Институције у вези са зететиком

 • Claude Bernard University Lyon 1;
 • University of Provence, Marseille;
 • Универзитет у Београду, Математички факултет, Србија;
 • Observatoire zététique - асоцијација настала 2003. године која тежи да промовише и рашири методе и технике зететике;
 • INSA, Lyon;
 • Joseph Fourier University, Grenoble;
 • EPF of Sceaux;
 • IUFM, Academies of Grenoble, Montpellier and Marseille;
 • Универзитет у Ници-Софија Антиполис - први универзитет који је увео наставу зететике, коју је основао Анри Брок;
 • Paris-Est University, Marne-la-Vallée;
 • Ecole Polytechnique Supérieure of Dakar, Senegal.
 • CIES Grenoble;
 • Лабораторија зететике на Унивезитету у Ници-Софија Антиполис - Анри Брок основао 1998. године. Она је усмерена на распрострањивање научних метода, зететике и научне културе;

Users also searched:

...