Back

ⓘ Pacta Conventa
Pacta Conventa
                                     

ⓘ Pacta Conventa

Pacta conventa је наводни споразум који је 1102. године закључен између угарског краља Коломана и представника дванаест хрватских племена. Споразум није сачуван у оригиналу, већ у препису из 14. века. Данас је аутентичност споразума оспорена. Препис се чува у Националном музеју у Будимпешти.

                                     

1. Садржај

Споразум је сачуван у трогирском рукопису Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum Историја салонитанских и сплитских првосвештеника Томе Архиђакона који је настао у претпоследњој деценији 14. века. Споразумом је угарски краљ Коломан прихватио услове хрватског племства који су на тај начин прихватили угарску власт и Коломана за краља. Споразум набраја дванаест хрватских племена и привилегије које су стекли. Хрватско племство се вековима позивало на овај споразум како би доказали да су својевољно потпали под власт угарских краљева који Хрватску нису могли заузети путем рата.

                                     

2. Историографија о аутентичности споразума

У историографију Pacta conventa је ушла кроз дело историчара Лучића. Сумња у аутентичност Pacta conventa први пут је изречена 1844. године од стране мађарског историчара Иштвана Хорвата. Он је покушао доказати да су Угари освојили Хрватску оружаним путем. Самим тим, Pacta conventa би била фалсификат. Полемика о веродостојности Pacta conventa тада је била важна због хрватско-мађарских сукоба око положаја Хрвата у Аустријском царству Угарској. Настављена је по завршетку Првог светског рата. Многи аустријски, хрватски и мађарски историчари учествовали су у полемици. Pacta conventa по мишљењу неких хрватских историчара није самостално дело већ белешка Томе Архиђакона или других извора. Фердо Шишић и Милан Шуфлај најпознатији су заговорници оваквог решења. Полемика добија и политичку позадину након стварања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Нада Клајић је побијала аутентичност Pacta conventa позивајући се на Шуфлаја. Други научници бранили су аутентичност Pacta conventa на основу палеографских истраживања. Модерна наука сматра Pacta conventa фалсификатом. То, међутим, не значи да са Коломаном није закључен никакав споразум којим би се могла објаснити специфичност хрватског народа унутар Угарске у позном средњем веку.

                                     
  • područja ljudskog znanja, a medu njima se nekada nalazio poznati spis Pacta Conventa koji se danas čuva u Budimpešti. Garagninovi su u Parku porodićne kuće
  • ostalim rukopisima pronadena i čuvena isprava Trogirska apendikula, Pacta Conventa ugovor hrvatskog plemstva sa ugarskim vladarem čuva se danas u Budimpešti
  • централизам, не марећи за права хрватског народа и обавезе преузете Pactom Conventom из 1102. године. Долази до издаје унутар редова завереника. Устанак
  • Међутим, власт је краљевска све више ограничавана нарочитим погодбама Pacta conventa а поједини су управници - министри - радили независно један од другога
  • хрватског родовског племства. Уговор, закључен 1102. године, познат је као Pacta conventa Након заузећа Хрватске, Коломан је заузео и Далмацију до 1108 На
  • Ugarski kralj Koloman u Trogiru je 1102. učvrstio svoju vlast potpisavši Pacta conventa sa hrvatskim velikašima. Početkom 12. veka grad su opustošili Saraceni

Users also searched:

...