Back

ⓘ Виндија
                                     

ⓘ Виндија

Археолошко истраживање С. Вуковића било је усмерено на намлађе слојеве, где је откривена керамика, коштани артефакти велденске културе и део палеолитских и мезолитских камених артефаката, који припадају левалоазијену, мустеријену, ауригнацијену, граветијену, епипалеолиту имезолиту. 1974. године истраживање је водила ЈАЗУ и академик Мирко Малез.

У свим слојевима Виндије, укупно 13, од којих се најстарији датују у период од пре 150.000 година, сакупљено је много костију и зуба, претежно великих копнених сисара, у слоју г откривено је 80 комада скелетних остатака неандерталаца, а у слоју г1 кост пећинског медведа с урезаним круговима, који можда представљају орнамент. Скелетни остаци су пронађени и у слоју д.

                                     
  • теорији, име Виндија на санскрту значи ловац и може се односити на племенске ловце - сакупљаче који насељавају регион. Простор Виндија познат је и као
  • стандардизације живота у индустријској цивилизацији, о чему пише у романима Син Виндија МекФерсона Људи на маршу Сиромашан белац и, напопуларнијем роману
  • Европи, осим епонимног налазишта, мустеријенски локалитети су: Крапина Виндија Велика пећина Ветерница пећина Фераси Спај пећина Мустеријенски локалитети
  • Балкану Шандаља II, Црвена Стијена, Буковац пећина, Поточка зијалка, Виндија . Орињасијенски ретуш Nicholas J. Conard, A female figurine from the basal
  • део Утаранашала Низија Ганга у центру, са јако плодним алувијалним тлом Виндија планине и височје на југу Клима је тропска монсумска, али постоје разлике
  • Караванић, Ивор: Живот неандерталаца, Школска књига, Загреб, 2004. Неандерталац - највеће светско налазиште неандерталаца Неандерталци Крапина Виндија
  • различитих региона Малва - висораван у северозападном делу северно од Виндија Индор је највећи град Нимар - западни део Нармада речне долине Бунделканд
  • пећинског медведа Камена индустрија је слична оној откривеној у Крапини и Виндији Парк природе Медведница Праисторија Југословенских земаља, 1, Сарајево
  • средиште Вараждинске жупаније. Вараждин је индустријско средиште региона Виндија Вартекс, МИВ, Мундус препуно великих трговачких центара. Од познатих