Back

ⓘ Пиротска бањица
Пиротска бањица
                                     

ⓘ Пиротска бањица

У Пиротској бањици као једном од највећих врела у околини Пирота, воде се појављују у самом кориту Костурске реке, у зони дужине око 45 m као и у зони дужине 20 m у кориту реке Бистрице.

Хидрометријским мерењима установљено је - да је, у неповољним хидролошким условима, издашност врела 48 l/s, али и да је укупна издашност обе појаве око 98 l/s. Током израде тунела у залеђу врела Пиротска бањица пресечен је хидролошки активан дрен са протицајем око 10 l/s, чије се воде одводе дренажом кроз тунел.

Воде из врела истичу сифонално, у самом кориту реке. Извирања воде са јавља и на супротној страни Костурске реке, у подножју зидина старе тврђаве. Појава је у нивоу алувијалних наслага, са мањим осцилацијама сталног капацитета.

Појава овог извора је потврда постојања релативно дубоке сифоналне циркулације вода које дуж система раседа и каверни теку испод корита реке и под дејством хидростатичког притиска сифонално истичу.

                                     

1. Намена

Воде врела су биле, делимично, каптиране за потребе индустрије коже, но током радова на уређењу корита Костурске реке каптажа је оштећена а њене воде се не користе.

                                     
  • чије се температуре крећу 17 - 19ºC. У Пиротској котлини то су: Пиротска бањица Крупачка бањица Чубрина бањица и Бањица у селу Власи. У Белопаланачкој котлини
  • Због тога у Баг бањици се током целе године могу срести посетиоци из целе Србије, Македоније, Бугарске, Аустрије, Хрватске. Даг бањица - добила је по турској
  • Влашка бањица је извориште разбијеног типа. Воде извора избијају дуж раседа којим је предиспонирана долина реке Јерме, а који пресеца Пиротску котлину
  • 2425 22.341111 Крупачка бањица је термоминерални лековити крашки извор у сливу реке Нишаве у Белопаланачкој котлини. Крупачка бањица се налази западно од
  • 22.341111 Белопаланачка бањица је најјачи термо минерални извор у средњем Понишављу у сливу реке Нишаве. Белопаланачка бањица налази се испод Малог курила
  • ободом, Пиротска котлина је у повољној комуникативној вези са суседним котлинама, захваљујући највише долинама Нишаве и Јерме. Данас се Пиротска котлина
  • димитровградска, пиротска ђурђевопољска и белопаланачка. Дуж раседа је и појас терми, Даг - Бањица у долини Градашничке реке и Бањица код Пирота. Видлич
  • Појава андезитских стена, тектонски предиспонирана врела и терме Бањица и Даг бањица и геолошко морфолошка шароликост простора говори о врло живој и
  • хидрографких објеката у горњем понишављу и један од водотокова у сливу Пиротске котлине. Река пресеца северозападни део града Пирота и улива се у Нишаву
  • састоји се од котлина Нишка, Островичка, Белопаланачка, Ђурђевопољска, Пиротска краћих сутески и Сићевачке клисуре, која се одликује низом специфичности