Back

ⓘ Хемијске једначине
Хемијске једначине
                                     

ⓘ Хемијске једначине

Хемијске једначине приказују у стехиометријским односима реакције различитих хемијских елемената и једињења, тј. хемијски процес. На левој страни једначине су хемијски елементи које улазе у процес, на десној једињења која хемијским процесом настају. Уместо знака једнакости пише се стрелица која означава смер у коме се промена догађа.

Пример оксидације натријума:

4Na + O 2 → 2Na 2 O

Стехиометријски коефицијенти бројеви испред хемијских формула резултат су закона о одржању масе и закона о одржању наелектрисања. Закон о одржању масе диктира да се количина сваког елемента у хемијској реакцији не мења. Дакле, свака страна хемијске једначине мора представљати исту количину било којег одређеног елемента. Исто тако, наелектрисање се чува у хемијској реакцији. Према томе, исто наелектрисање мора бити присутно на обе стране уравнотежене једначине.