Back

ⓘ Црногорски говори српског језика
Црногорски говори српског језика
                                     

ⓘ Црногорски говори српског језика

Црногорски говори српског језика су говори, односно субдијалекти српског језика који се говоре на подручју Црне Горе. Иако припадају различитим дијалектима, зетско-рашком и источно-херцеговачком, субдијалекти српског језика на подручју Црне Горе чине јединствену демолингвистичку категорију, засновану на територијалном принципу. Сви говори српског језика на подручју Црне Горе припадају штокавском наречју и ијекавском изговору.

Овим субдијалектима говоре Срби у Црној Гори, као и они етнички Црногорци који се још увијек изјашњавају као говорници српског језика. Насупрот њима, поборници црногорског језика инсистирају на етнолингвистичкој посебности свог језика, који је заснован првенствено на говорима, односно субдијалектима са подручја Старе Црне Горе, тако да је њихов црногорски језик по својим својствима знатно ужи у односу на укупан корпус који чине сви црногорски говори српског језика.

У склопу проучавања црногорских говора српског језика, истраживачи су вршили различите подјеле и груписања према локалним језичким особинама појединих говора, односно субдијалеката, тако да се у лингвистичкој литератури срећу различити називи за поједине субдијалекте, који су најчешће именовани према обласним или традиционалним племенским називима.

Према подјели српског лингвисте Милоша Окуке, говори српског језика на подручју Црне Горе су: цетињско-барски, бјелопавлићко-васојевићки, озринићко-броћански припадају зетско-рашком дијалекту и западно-црногорски припада источно-херцеговачком дијалекту.

                                     
  • Црногорски говори односно црногорски субдијалекти могу бити: Црногорски говори српског језика субдијалекти српског језика на подручју Црне Горе Црногорски
  • Не поистовећивати са Црногорски говори српског језика Црногорски језик је ендонимски, односно аутонимски назив за језик етничких Црногораца. Сврстава
  • Буњевачки говор Горански говор Лесковачки говор Славомолишки говор Ужички говор Црногорски говори српског језика Црнотравски говор Шокачки говор Дијасистем
  • Славомолишки говор назив за говор молишких Словена у Италији Ужички говор субдијалекат српског језика на подручју Ужица Црногорски говори српског језика субдијалекти
  • Српски језик припада словенској групи језика породице индоевропских језика Српски језик је званичан у Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори и говори
  • принципу. Српским језиком у Црној Гори говоре црногорски Срби, као и они етнички Црногорци који се још увек изјашњавају као говорници српског језика Првобитни
  • и црногорски језик Термин је скован у 19. веку, а усвојили су га лингвисти који су се залагали за стварање јединственог књижевног језика на српско - хрватским
  • као пројекат Одељења за књижевност и језик Матице српске у организацији Одбора за стандардизацију српског језика финансирало је тада постојеће Министарство
  • наречје такође штокавица, штокавштина је наречје српског језика на чијој основи су, поред српског стандардизовани некадашњи српскохрватски, а затим
  • Горански говор познат и као горански језик је говор српског језика којим говоре Горани, који је због изолованости ове етничке групе, још увек добро очуван