Back

ⓘ Локалитет „Зајачак“
                                     

ⓘ Локалитет "Зајачак"

Археолошко налазиште Зајачак налази се у атару села Кремиће, на путу Јошаничка Бања – Брвеник, на западним падинама Кремићких планина, у подножју брда Грачац. На терасасто спуштеној заравни смештен је антички металуршки центар са остацима зиданих објеката, низовима пећи за топљење и објектима за прераду гвоздене и бакарне руде, као и депозитом шљаке. Пећи су кружне основе зидане од редова притесаног камена већих димензија у форми сухозида. У непосредној околини налазишта регистровани су стари рударски радови, од зарушених поткопа до ходника у стени и вертикалних окана. Северно и источно од Зајачка откривене су групе рударских радова које на основу површинских манифестација говоре о величини и замаху старог рударства у овој регији. Археолошко налазиште Зајачак поседује све елементе великог античког рударско-металуршког комплекса Горње Мезије, чиме се афирмишу подаци из писаних извора о ренесанси металургије крајем III и током IV века у источној половини Царства. Археолошко налазиште Зајачак је значајно за проучавање античког рударства и металургије не само Копаоника, него и Централног Балкана. Садржи све елементе битне за реконструкцију технолошко-металуршког поступка у периоду антике.

                                     
  • округу. Према попису из 2011. било је 28 становника. Овде се налази Локалитет Зајачак У насељу Кремиће живи 60 пунолетних становника, а просечна старост
  • локалитет Добринац - Луг, касноантички металуршки центар локалитет Зајачак локалитет Градиште, локалитет Црквине... Осим овог новца у оквиру Нумизматичке збирке
  • Рума С. МИТРОВИЦА АН 137 Археолошки локалитет Кудош Шашинци Сремска Митровица С. МИТРОВИЦА АН 138 Локалитет Зајачак Кремићи Рашка КРАЉЕВО АН 139 Некропола
  • делу Копаоника откривен је антички археометалуршки комплекс на налазишту Зајачак Кремићи Најбројнији остаци рударских радова констатовани су на месту

Users also searched:

...