Back

ⓘ Туристичка организација Вишеград
                                     

ⓘ Туристичка организација Вишеград

Туристичка организација Вишеград је јавна установа чији је оснивач општина Вишеград и која обавља послове на промоцији и унапређивању туризма од интереса за општину.

Стоји под надзором општинског Одјељења за локални развој, привреду и друштвене дјелатности.

                                     

1. Организација

Туристичка организација Вишеград је основана одлуком Скупштине општине Вишеград од 2005. године ради вршења послова развоја, очувања и заштите туристичких вриједности на територији општине Вишеград.

Туристичка организација Вишеград има својство правног лица и уписује се у судски регистар. Органи управљања су директор и Управни одбор, а именују се на период од четири године са могућношћу реизбора. Директор представља и заступа Туристичку организацију, извршава одлуке Управног одбора, организује и руководи радом Туристичке организације и обезбјеђује законитост рада Туристичке организације. Основни акт општинске туристичке организације је статут.

                                     
 • Добрун Тврђава Хртар Списак тврђава у Босни и Херцеговини Туристичка организација Вишеград Шево 2004, стр. 25. Реџић 2009, стр. 73. Хамдија Крешевљаковић
 • управна пођела, Свјетлост, Сарајево 1982. година, 131. стр. Туристичка организација Вишеград Вишеградска тврђава Тврђава Добрун Тврђава Бродар Списак тврђава
 • omogućen povratak hladnjaka u nezaobilaznu turističku destinaciju grada Višegrada Turistička organizacija Višegrad Vijesti Fotografija stara više od 100 godina
 • today, Приступљено 12. 4. 2013. Чланак о манастиру на сајту Туристичке организације Вишеграда Архивирано на сајту Wayback Machine 11. октобар 2007 Приступљено
 • Крстарење реком Дрином је туристичка атракција коју организују туристичке агенције из Бајине Баште и Вишеграда на релацији Перућац - Вишеград - Перућац, у дужини
 • Туристичка организација Републике Српске Туристичка организација Бања Лука Туризам у Србији Туризам у Српској, Приступљено 14. 8. 2015. Туристичка организација
 • Приступљено 15. 12. 2018. језик: српски Манастир Добрун, Туристичка организација Републике Српске www.turizamrs.org. Приступљено 15. 12. 2018
 • Херцеговине Манастири Српске православне цркве Српска православна црква Туристичка организација Републике Српске Завод за заштиту културно историјског и природног
 • баштине под заштитом UNESCO - а. Значајна туристичка атракција Вишеграда је и Андрићград Каменград То је туристички и културни комплекс урађен по идеји прослављеног
 • Dobrun - Višegrad Višegrad Likovna kolonija Kruparart, Subotica, Bačko Dušanovo 2011. XVIII Medunarodno Likovno Saborovanje Dobrun - Višegrad Višegrad Likovna
 • највећа те врсте. Овде се налазе ОШ Миле Дубљевић Лајковац, Туристичка организација Лајковац, Културни центар Хаџи Рувим Лајковац и Јолића воденица

Users also searched:

...