Back

ⓘ Центрозом
Центрозом
                                     

ⓘ Центрозом

Део цитоплазме близу једра који садржи пар центриола, постављених међусобно под правим углом, назива се центрозом. Центрозом је органела која нема мембрану и није присутан у ћелијама биљака и јајним ћелијама сисара. Центриоле имају облик цилиндра чији је зид изграђен од 9 група по 3 микротубуле. Улога центриола је у организацији деобног вретена које омогућава кретање хромозома за време ћелијске деобе.

Грађу сличну центриолама имају трепље цилије и бичеви флагеле – дугачке, танке структуре које полазе са површине многих еукариотских ћелија и покривене су ћелијском мембраном. Грађа им је иста, а разликују се само у дужини – флагеле су дуже. Прокариоте такође имају флагеле, али другачије структуре. Помоћу њих се крећу једноћелијски организми бичари и трепљари међу протозоама као и сперматозоиди многих животиња па и човека.

У основи сваке цилије и флагеле је базално телашце које има исти пречник као и цилија или флагела. Трепље и бичеви израстају из базалног телашца тако што се микротубуле слажу једна на другу, али се по једна микротубула у свакој групи губи. Тако се цилије и флагеле састоје од 9 група по 2 микротубуле које формирају цилиндар, а у његовом центру се налази још додатни пар микротубула.

                                     

1. Литература:

  • Пантић, Р, В: Биологија ћелије, Универзитет у Београду, београд, 1997
  • Диклић, Вукосава, Косановић, Марија, Дукић, Смиљка, Николиш, Јованка: Биологија са хуманом генетиком, Графопан, Београд, 2001
  • Гроздановић-Радовановић, Јелена: Цитологија, ЗУНС, Београд, 2000
  • Шербан, М, Нада: Ћелија - структуре и облици, ЗУНС, Београд, 2001
  • Петровић, Н, Ђорђе: Основи ензимологије, ЗУНС, Београд, 1998
                                     
  • АТП: митохондрије и хлоропласти. Овом поделом нису обухваћени: једро центрозом Једро језгро, нуклеус је важна и обавезна компонента свих еукариотских
  • homodimerizaciona aktivnost NADP vezivanje Celularna komponenta citoplazma centrozom citozol unutrašnja strana ćelijske membrane intračelijske za membranu
  • Celularna komponenta intracelularan nukleus nukleoplazma nukleolus centrozom MutLalpha kompleks Biološki proces održavanje telomera DNK sinteza
  • Mezozom Pseudopodije Drugi Apoptozom Citoplazma Ribozom MTOC Centrozom Centriola Bazalno telo Vretenasto telo Sef Proteazom Pirenoid

Users also searched:

...