Back

ⓘ Живан Милисавац
                                     

ⓘ Живан Милисавац

У међуратном периоду објављује у београдској Зорици, Војвођанину и Летопису Матице српске. Приредио је велики број књига са предговорима. Био је члан редакционих одбора едиција: Билтен Војводина-СССР, Војводина у борби, Зборник руско-југословенских књижевних веза, Зборник српско-словачких културних веза и др.

Са рефератима је учествовао на бројним научним скуповима.

Са супругом Смиљом имао је ћерке Станиславу и Ђурђицу.

Сахрањен је на Успенском гробљу у Новом Саду.

                                     

1. Награде и признања

 • Октобарска награда Новог Сада за књигу Шума није олистала 1962
 • Искре културе 1981
 • Награда АВНОЈ-а 1987
 • Вукова награда 1983
 • Орден Републике са сребрним венцем 1965
 • Седмојулска награда 1980
 • Награда Ослобођења Војводине 1984
 • Награда "Јован Поповић” 1984
                                     

2. Избор из библиографије

 • Васа Стајић 1949
 • Змај 1954
 • Историја Матице српске I 1826-1864 1986
 • Историја Матице српске III 1880-1918 2000
 • Шума није олистала 1961
 • Књижевни токови 1975
 • Историја Матице српске II 1864-1880 1992
 • Писци и идеје 1974
 • Из књижевног и културног живота 1951
                                     
 • 1939. Посмртни сусрет петорице Живан Милисавац Матица српска. Нови Сад, 1959. Посмртни сусрет петорице Живан Милисавац Матица српска. Нови Сад, 1959
 • револуције Војводине, Нови Сад, 1975 Живан Милисавац Посмртни сусрет петорице, Матица српска, Нови Сад, 1949. Живан Милисавац 1975 Сабрани списи Бранка Бајића
 • 1913 - 1982 Младен Лесковац 1904 - 1990 Миливој Николајевић 1912 - 1988 Живан Милисавац 1915 - 1997 Бошко Петровић 1915 - 2001 Божидар Ковачек 1930 - 2007
 • књижевно - историјски карактер. Након Другог светског рата редакцију преузима Живан Милисавац Године 1953. часопис је покренуо питање српскохрватског књижевног
 • Михајла Лалића. Бајкићеве изабране песме је одбио да штампа моћни Живан Милисавац тадашњи уредник часописа Летопис Матице српске Бајкић је написао
 • Почеци српске књижевне критике 1817 - 1860. године Београд 1957. Живан Милисавац Историја Матице српске Нови Сад 1986. Београдске општинске новине
 • Библиотека Карловачке гимназије Историја Матице српске, I део, 1826 - 1864, Живан Милисавац 1986, Матица српска Нови Сад: Нови живот најстаријег хербаријума у
 • године Сремски Карловци 1910. Време Београд 18. новембар 1925. Живан Милисавац Душан Попов: Историја Матице српске трећи део, Нови Сад 2000. Војно - историјски
 • Вртунски, Милан Беложански, Бора Радовановић Петко, Леополд Мокер, Живан Милисавац Душан Јенецков, др Калман Ковач, Александар Ползовић, Иван Андрејевић
 • и волели. Tikvicki 1989, стр. 47. Милисавац 1968, стр. 411 L. 1961, стр. 790 Tikvicki 1989, стр. 174. Милисавац 1968, стр. 411. L. 1961, стр. 790
 • уметности награђен 1989. године Милутин Миленковић 1925 - 2012 новинар Живан Милисавац 1915 - 1997 књижевник Др Милан В. Миловановић 1919 - 1996 вирусолог
 • приредио Марко Недић Институт за књижевност и уметност, Београд 2005. Живан Милисавац у књизи Аутопортрети с писцима има дужи текст Исповести Драгише