Back

ⓘ Концепт-арт
                                     

ⓘ Концепт-арт

Концепт-арт представља форму илустрације која се користи за преношење идеја у области филма, видео-игара, анимације, стрипа или других медија, пре реализације крајњег производа. Обично се односи на илустрације фиктивних светова на основу којих се развијају медијски производи. Иако сличан, концепт-арт не треба поистовећивати са визуелним развојем или концептуалним дизајном.

Концепт-арт се развија у неколико наврата. Разматра се више решења пре одабира финалног дизајна. Он се не користи само за развој дела, већ и као показатељ напретка пројекта директорима, клијентима и инвеститорима. Након завршетка производа, концепт-арт се може преобликовати и користити као рекламни материјал.

                                     
  • uputstvo, dodatni DVD koji će sadrži film Kako se pravila igra, knjigu sa koncept artom i Vault Boy igračku. The Survival Edition sadrži sve što i Collector s
  • Сад Итака арт центру Инђија Културном центру Инђија, Академији уметности Нови Сад и Културном центру Новог Сада. Главни програм: Итака арт центар Инђија
  • специфичну и препознатљиву поетику. Њена структура привидно носи реалистички концепт али јој је суштина у духовно - поетским слојевима ликовног израза испољеног
  • Softverska umetnost je umetničko delo u kome kreacije softver ili koncepti vezani za softver, igraju značajnu ulogu na primer, softverske aplikacije koje
  • Велика Босна је термин којим се означава политички концепт стварања увећане државе Босне, у чије би границе поред подручја Босне и Херцеговине требало
  • у више различитих умјетничких дисциплина негирајући у исто вријеме сам концепт умјетности. Резултат свога дјеловања директно сврставају у контекст антиумјетности
  • од двадесет и пет година, паралелно са променама концепта схватања стварности у науци. Сезанов концепт је подразумевао тражење универзалне форме природе
  • američkog pop - arta Za njegov razvoj presudno je bilo pohadanje avangardnog koledža Blek Mauntin od 1948. godine, čija se nastava zasnivala na konceptu Bauhaus
  • Сопоћанска виђења 1997. Рашка, Галерија Културног центра 1997. Београд, АРТ - МЕДИЕ - ИНКОМ - БАНКА 1999. Београд, Међународни ПРЕС ЦЕНТАР 2000. Београд, Галерија

Users also searched:

...
...
...