Back

ⓘ Кодекс понашања
                                     

ⓘ Кодекс понашања

Кодекс понашања је скуп правила који уобличава друштвене норме, верска правила и одговорности и пристојне навике појединца. Кодекс понашања дефинисан је као "принципи, вредности, стандарди и правила понашања који воде до одлуке, процедуре и система организације на начин који доприноси добробити својих кључних актера и поштује права свих конституената на које утиче."

Уобичајени кодекс понашања написан је за запослене у предузећу, који штити посао и упознаје запослене са очекивањима предузећа. Идеално је чак и за најмања предузећа да формирају документ који садржи важне информације о очекивањима предузећа од својих запослених. Овај документ не мора бити сложен или имати разрађену политику, али треба да садржи једноставну основу оног што предузеће очекује од сваког запосленог.

                                     

1. Кодекс понашања у пракси

Кодекс понашања може бити важан корак у успостављању инклузивне културе, али само није свеобухватно решење. Етичку културу креирају лидери организације који своју етику испољавају кроз своје понашање и ставове. Студије кодекса понашања у приватном сектору показују да њихова ефикасна имплементација мора бити део процеса учења који захтева обуку, доследно спровођење и непрекдино премеравање/побољшавање. Захтевајући од чланова да само прочитају кодекс није довољно да би се сигурно могло тврдити да су га разумели и запамтили њен садржај. Доказ ефикасности је када се запослени/чланови осећају довољно слободним да изразе забринутост и верују да ће организација узвратити одговарајућим делима.

                                     

2. Примери

  • Хамурабијев законик
  • Десет Божјих заповести
  • Бечка конвенција о дипломатским односима из 1961.
  • Кока-колин кодекс понашања
  • Пет стубова ислама
  • Златно правило
  • Хипократова заклетва
  • Женевске конвенције