Back

ⓘ Морисов тест воденог поља




Морисов тест воденог поља
                                     

ⓘ Морисов тест воденог поља

ПонашањеТест који се примењује за истраживање понашања код животиња, пре свега пацова и мишева. У овом тесту користи се велики циркуларни базен са непровидном водом у коме се на једном крају испод површине воде налази платформа за излазак. Пацов се поставља у воду и пушта да нађе платформу како би изашао. Након доласка на платформу поново се баца у воду, али на другом крају базена. Након више поступка пацов је у стању да директно нађе платформу без обзира на место одакле почиње да плива. Оријентацију у простору омогућује распоред ствари из собе у којој се налази базен. По сличном принципу људи се оријентишу у односу на објекте који их окружују.

Овакав тест пружа информацију о процесу учења, оперативној меморији и оријентацији у простору.