Back

ⓘ Бележење сигнала појединачних неурона
                                     

ⓘ Бележење сигнала појединачних неурона

Електрофизиолошка техника названа single-cell recordings или single-unit recording се користи у сврху изучавања неуралне репрезентације, утврђивања улоге појединачног неурона у неком неуралном процесу. Заснива се на мерењу електричног одговора неурона на одређени стимулус или задатак са циљем да се утврди улога конкретног неурона у овом задатку. Ова се техника због тога врши имплантирањем електрода унутар аксона или на мембрану аксона. Имплантираним електродама мери се број створених акционих потенцијала у јединици времена као одговор на одређени стимулус или задатак.

Multi-signal recordings је унапређени приступ којим је могуће снимити сигнал симултано са до 100 неурона