Back

ⓘ Disipativni sistem
                                     

ⓘ Disipativni sistem

Disipativni sistem je termodinamički otvoreni sistem koji operiše izvan i često je daleko od termodinamičke ravnoteže sa okolinom sa kojom razmenjuje energiju i materiju. Disipativna struktura je disipativni sistem koji ima dinamički režim koji je u izvesnom reproduktivnom stabilnom stanju. Ovo reproduktivno stabilno stanje se može ostvariti prirodnom evolucijom sistema, veštački, ili njihovom kombinacijom.

                                     

1. Pregled

Disipativna struktura je karakterisana spontanom pojavom narušavanja simetrije anizotropijom i formiranjem kompleksnih, ponekad haotičnih, struktura gde interagujuće čestice ispoljavaju dalekometne korelacije. Primeri iz svakodnevnog života su konvekcija, turbulentni protok, cikloni, hurikani i živi organizmi. Manje zastupljeni primeri su laseri, Benardove ćelije, i reakcija Belousova - Žabotinskog.

Jedan načim matematičkog modelovanja disipativnog sistema je opisan u članku o neodredenim setovima: to obuhvata delovanje grupa na merljivom setu.

Disipativni sistemi se isto tako mogu koristiti kao orude za izučavanje ekonomičnih sistema i kompleksnih sistema. Na primer, disipativni sistem u kome dolazi do samosastavljanja nanožica je korišten kao model za razumevanje relacija izmedu generisanja entropije i robustnosti bioloških sistema.