Back

ⓘ Snaha Anđelija
                                     

ⓘ Snaha Andelija

Andelija je bila je žena jednog od braće Jakšića, Dmitra Jakšića. Andelija, žena sa simboličnim imenom koje je odreduje zaštitnicu porodice,koja je moralna i patrijahalna. Jakšići su živjeli u XV vijeku i potomci su vojvode Jakšića koji je bio u službi Vuka Brankovića. Njihova stvarna imena su bila Stefani Dmitar.

U narodnoj pjesmi Dioba Jakšića Stefan ima ime Bogdan. Borili su se protiv Turaka i u tim borbama poginuli: Dmitar 1486.g. kod Smedereva a Stefan 1489.g. kod Beča.

Za njih je u narodnim pjesmamam vezana tema o diobi imovine. Dioba imovine izmedu braće poslije očeve smrti dovela je do sukoba medu braćom. Andelija je pokazala da posjeduje visoke moralne vrijednosti patrijarhalne srpske žene jer je dobrotom i velikodušnošću uspjela da pomiri zavadenu braću.Naime, stariji brat,Dmitar, smatrao je da mu po starješinstvu pripadaju očevi konj i soko. Bogdan ne može, da bratu ne zavidi. Na toj granici nepomirljivosti radaju se zavist i mržnjakao kod Kaina i Avelja u Bibliji.Mržnja brata Dmitra prelazi u paklenu namjeru da ubije brata Bogdana. Prema Dmitrovom planu ubistvo trovanjem trebalo je da izvrši ljuba Andelija dok je on u lovu.

                                     

1. Lik u narodnoj pjesmi Dioba Jakšića

Andelija je stavljena pred veliku dilemu:izvršiti ubistvo djevera i zadržati mjesto pored muža, ili odustati od zločina, sačuvati dušu i izgubiti mjesto u domu. U takvoj situaciji ona se našla medu zavadenom braćom okružena sebičnošću, zavišću i mržnjom, a potom izmedu Boga i ljudi.

Ona je patrijarhalna i pobožna žena i u noj postoji strah od Boga, strah od Božije kazne, stzrah od ljudi i od svijeta. Andelija ne pristaje da živi sa grijehom i sramotom ali ni da ode iz doma bez prave krivice. Ona je smislila način da spasi i djevera i sebe i svoju dušu.

                                     

2. Literatura

  • Književnost i gramatika, Drugo korigovano izdanje, Časlav Dordević,Olivera Radulović, Mirjana Grdinić,Venclović, Novi Sad 2014 |Književnost i gramatika, Drugo korigovano izdanje, Časlav Dordević,Olivera Radulović, Mirjana Grdinić,Venclović, Novi Sad 2014

Users also searched:

...