Back

ⓘ Категорија:Вакуум
                                               

Вакуум

Вакуум је простор без супстанце. Сама реч "вакуум" потиче од латинске речи vacuus што значи празан. Притисак у идеалном вакууму је по дефиницији нула, али сматра се да је апсолутни вакуум теоријски немогуће достићи. Највећи познати вакуум се налази у интергалактичким деловима космоса и он се процењује да износи око 10 − 14 {\displaystyle 10^{-14}} Pa. Поред апсолутног вакуума, под вакуумом се често подразумева простор који је много ређи од ваздуха, односно простор у ком је притисак много нижи од атмосферског притиска који износи око 10 6 {\displaystyle 10^{6}} Pa. Физичари често разматрају ...

                                               

Свемир (космологија)

Свемир је празнина која се налази између небеских тела. Она није потпуно празна, али се састоји из високог вакуума мале густине честица, међу којима доминира плазма хидрогена и хелијума, као и електромагнетна радијација, магнетска поља, неутрини, космичка прашина и космички зраци. Основна температура, успостављена спољном космичком радијацијом изазваном Великим праском износи 2.7 келвина. Плазма са густином од мање од једног атома хидрогена по кубном метру и температура од неколико милиона келвина у простору између галаксија представља најбарионичнију материју у свемиру; локалне концентрац ...

                                               

Termos

Termos je izolovana posuda za skladištenje koja znatno produžava vreme tokom koga njen sadržaj ostaje topliji ili hladniji od okruženja. Ovu posudu je izumeo Ser Džejms Djuar 1892. godine. Vakuumski flask se sastoji od dve posude, postavljene jedna u drugu i spojene na vratu. Iz razmaka izmedu dve posude je delimično ispražnjen vazduh, čime se stvara sredina bliska vakuumu koja značajno smanjuje prenos toplote kondukcijom ili konvekcijom. Vakuumski flaskovi se koriste u domaćinstvu, kako bi pića održala vruća ili hladna tokom dužeg vremenskog razdoblja, i za mnoge svrhe u industriji.

                                     

ⓘ Вакуум

  • еластичност, механички таласи, у које се убраја и звук се не простиру кроз вакуум У чврстим телима звук може бити и трансверзални и лонгитудинални талас
  • пјевање. Као тинејџер био је члан неколико састава од којих су неки групе Вакуум Крвна браћа и Тор, са којом је наступио на фестивалу у Загребу 1975. године
  • односи на: Аспиратор медицински уређај уређај који се користи за уклањање телесних течности из пацијента Аспиратор пумпа уређај који производи вакуум
  • pipeta deluju putem stvaranja parcijalnog vakuuma iznad komore koja sadrži tečnost i selektivno umanjuju ovaj vakuum do bi se oslobodila kap. Рајковић, М.
  • temperaturi. On je evakuisao vazduh izmedu dve komore, stvarajući delimični vakuum da bi održao temperaturu sadržaja stabilnom. Kroz potrebu za ovim izolovanim
  • neprekidan tok elektrona, koji se kreću kroz gas pod niskim pritiskom ili kroz vakuum Nastaje kada anoda pozitivna elektroda privlači elektrone oslobodene
  • успостављена сила одупрла формирању вакуума Међутим, тек ће његов ученик Еванђелиста Торичели направио апарат који је произвео вакуум 1643. године. Овај експеримент
  • неограничене дужине и занемарљиво малог кружног пресека, који се налазе у вакууму на међусобном растојању од једног метра, проузроковала међу тим проводницима
  • је 654 kN потиска, док је у вакууму то расло на 716 kN. Специфични импулс на нивоу мора износио је 282, док је у вакууму био 311 секунди. Компанија Спејс

Users also searched:

...