Back

ⓘ Антологија
                                     

ⓘ Антологија

Антологија посебна је врста збирке књижевних дела или њихових одломака сачињена према унапред одређеном мерилу или естетском кртеријуму приређивача.

Најчешћи кртеријуми на основу којих се сачињава антологија су:

 • Избор књижевних дела по уметничкој вредности нпр. најбоље бајке
 • Избор одређене књижевне врсте или одређеног књижевног жанра ;
 • Избор књижевних осварења на основу теме нпр. избор љубавних песама, родољубивих.;
 • Избор књижевних дела на основу националних мерила нпр.српске песме, грчке изреке.
 • Избор дела из једне епохе нпр. средњовековна поезија.

Обавезан део сваке антологије је предговор у коме аутор образлаже по којим мерилима је антологију саставио.Антологију приређује један или више аутора, најчешће су писци или књижевни критичари. Циљ антологије је да одрази дух и укус времена, мишњење приређивача и мишљење генерације. Првобитно антологија је била збирка епиграма. Аутор прве античке збирке епиграма је Мелеагар из Гадаре. У средњовековној Европи као синоним појму антологија користио се појам florilegium и означавао је збирку одабраних латинских пословица.

                                     

1. Познате атологије у нашој књижевности

 • Антологија новије српске лирике Богдана Поповића 1911
 • Антологија српске поезије за децу Душка Радовића
 • Антологија српских народних јуначких песама Војислава Ђурића
 • Антологија старе српске поезије Зорице Витић
 • Дигитална едиција Антологија српске књижевности
 • Антологија епских народних песама Снежане Самарџије

Појам антологија корсти се и у музици и представља зборник најбољих музичких остварења.

Израз антологијски употребљава се као епитет уз појам који је по нечему обележио епоху.

                                     
 • a Bugeim - Од Охрида до Буга антологија словенске уметности, Пољска 2011. Antologija Srbskih aforizmov - Антологија српских афоризама афоризми, Словенија
 • антологија поезије, међу њима се посебно истиче Антологија српског песништва од XIII до XX века 1964, а потом велики број издања Ова антологија је
 • часописа Исток и члан је редакције часописа Бдење. Заступљен у двадесетак антологија у земљи и иностранству, као и у шест књига књижевне критике. Такође и
 • савремене књижевности за децу, едиција Антологије Витез 2004. ISBN 978 - 86 - 81775 - 26 - 4. Момир Секулић: Антологија љубавне поезије за децу, Дечја литература
 • New York, 2007 Антологија афоризама - класици и савременици В. Шојхер, Москва, 2008 Антологија балканског афоризма Антологија на балканскиот афоризам
 • Антологија старе Кинеске поезије. Београд: Српска књижевна задруга. стр. 440. ISBN 86 - 379 - 057104. Ђурђевић, Мирјана Зечевић, Ада 1995 Антологија
 • Антологија старе Кинеске поезије. Београд: Српска књижевна задруга. стр. 22. ISBN 86 - 379 - 057104. Ђурђевић, Мирјана Ада Зечевић 1995 Антологија старе
 • март 2016 Pristupljeno 20. 4. 2016. Portal Biografija Bogdan Popović: Антологија новије српске лирике на Антологији српске књижевности  docx формат
 • небе, ні на зямлі.Казкі славянскіх народаў 2013 Српска књижевност. Антологија текстова. Књ.І - V Мінск, 2002 - 2007 на сербскай мове Тэорыя і практыка

Users also searched:

...
...
...