Back

ⓘ APG
APG
                                     

ⓘ APG

APG је скраћеница од синтагме, којом се означава група аутора која је 1998. и 2003. године синтетски обрадила дотадашња знања у области филогеније скривеносеменица и објавила их у виду посебне класификационе схеме. Класификација APG је резултат многобројних морфолошких али у првом реду молекуларних систематичких истраживања, и до сад је најприближнија идеалу класификације/систематике која одражава филогенију.

У APG систему не постоје све стандардне таксономске категорије - дефинисање таксона се задржава на нивоима реда и фамилије. Све више категорије нису обухваћене системом, док постоје неформалне групе које обухватају поједине групе редова. Називи ових група су често информативни и изведени из ранијих назива поткласа.

Скривеносеменице по мишљењу APG чине монофилетску групу, у чијој основи бази, корену филогенетског стабла се налазе углавном тропске фамилије Amborellaceae, Nymphaeaceae, Austrobaileyaceae, Trimeniaceae и Schisandraceae. Преостале групе скривеносеменица су примитивне тј. стара група, са примитивним карактеристикама- "Magnoliids" и фамилије Chloranthaceae и Ceratophyllaceae; као и напредније изведеније - монокотиледоне биљке и дикотиледоне биљке.

                                     

1. Спољашње везе

  • Angiosperm Phylogeny Group 2003. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. Botanical Journal of the Linnean Society 141: 399-436. Available online.