Back

ⓘ Огранак САНУ у Нишу
Огранак САНУ у Нишу
                                     

ⓘ Огранак САНУ у Нишу

Огранак Српске академије наука и уметности у Нишу, једна је од организационих јединица ове врхунске научне и уметничке институције у Србији основана 16. септембра 2016. године, а конституисана 4. новембра 2016. године.

                                     

1. Основне поставке

Оснивањем огранка САНУ у Нишу је престала потреба за радом Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, основан 1990. године, јер је овим организациним променама обезбеђен органски прелазак на нови, виши организациони ниво и нове облике рада и стандарде предвиђене Статутом САНУ и Правилима Огранка САНУ у Нишу.

                                     

1.1. Основне поставке Организација

Огранак САНУ у Нишу има Извршни одбор и Скупштину на којима се у највећој мери аутономно одлучује о плану и програму рада.

Извршни одбор

У састав првог извршног одбара Огранка изабрану су за:

 • председника - академик Нинослав Стојадиновић,
 • потпредседника - проф. др Милорад Митковић, дописни члан САНУ,
 • секретара - проф. др Владимир Ракочевић, дописни члан САНУ.

За почасног председника Огранка изабран је академик Никола Хајдин.

Чланови

Чланови Огранка САНУ у Нишу:

 • Дописни члан САНУ Милорад Митковић, доктор медицине, ортопед, хирург Одељење медицинских наука
 • Академик Градимир Миловановић, математичар, доктор наука Одељење за математику, физику и геонауке
 • Дописни члан САНУ Владимир Ракочевић, математичар, доктор наука Одељење за математику, физику и геонауке
 • Академик Нинослав Стојадиновић, инжењер електронике, доктор наука Одељење техничких наука
 • Академик Јован Хаџи-Ђокић, доктор медицине, уролог, хирург Одељење медицинских наука
                                     

1.2. Основне поставке Значај и активности

Оснивање Огранка имало је за циљ да се кроз његов рад потстакне ширење и снажење духа и мисије САНУ у југоисточној Србији, и да

неопходан замах унапређивању научних истраживања и уметничког стваралаштва од виталног интереса за друштвени, економски, културни развој овога дела наше земље, без кога нема равномерног и успешног развитка Републике Србије

Огранак је тако постао носилац бројних научних и истраживачких пројеката, из области природноматематичких, биомедицинских, техничких, друштвених и хуманистичких наука, који се остварују у оквиру САНУ или самостално.

Његова делатност се одвија, и кроз организовање научних скупова, јавних предавања, радионица и округлих столова, промоција, изложби, концерата, кроз издаваштво, енциклопедијски рад, промоцију рада младих научних и уметничких стваралаца, програме континуиране едукације.

                                     

2. Активности Огранка

Огранак све планиране активности остварују у сарадњи са:

 • научним и образовним установама, Ниша и југоисточне Србије
 • међународним научним и уметничким установама, пре свега у "троуглу” Ниш - Софија - Скопље.
 • установама из области културе и уметности, Ниша и југоисточне Србије,
                                     

3. Седиште огранка

Огранак Српске академије наука и уметности у Нишу, привремено је смештен у адаптираном простору, у згради Универзитета у Нишу. Бројне активности њеног Извршног одбора између осталог усмерене су и на обезбеђивању сопственога простора за будући рад Огранка у оптималнијим условима