Back

ⓘ Категорија:Хемијски елементи
                                               

Хемијски елемент

Хемијски елемент је врста чисте хемијске супстанце која се не може поделити на две или више чисте супстанце обичним хемијским методама. Хемијски елементи се састоје од само једне врсте атома, који се разликују по свом атомском броју, тј. броју протона у атомском језгру. Елементи се деле на метале, металоиде и неметале. Најпознатији примери хемијских елемената су угљеник, азот, кисеоник, силицијум, арсен, алуминијум, гвожђе, бакар, злато, жива и олово. Најлакши хемијски елементи, међу којима су водоник, хелијум и мање количине литијума, берилијума и бора, настали су различитим космичким про ...

                                               

Боријум

Боријум, претходно уннилсептијум, прелазни је метал и атомским бројем 107. Назив је добио по данском физичару Нилсу Бору. Добио је име по данском физичару Нилсу Бору. Пошто је вештачки елемент, не налази се у природи него се може добити искључиво у лабораторији. Он је Радиоактиван елемент, и његов најстабилнији изотоп, 270 Bh, има време полураспада од око 61 секунде, мада постоји, још увек не потврђено, откриће изотопа 278 Bh који би могао имати нешто дуже време полураспада од 690 секунди. У периодном систему елемената налази се у d -блоку трансактиноидних елемената. Члан је 7. периоде те ...

                                               

Гвожђе

Гвожђе или железо, метал је VIIIB групе. Има 16 изотопа чије се атомске масе налазе између 49 - 63. Постојани изотопи су: 54, 56, 57 и 58. Најзаступљенији је изотоп 56. Симбол Fe долази од лат. ferrum назива за гвожће. Ферат је назив за гвожђе у анјонском комплексу. Телурско гвожђе је назив за елементарно гвожђе, које је настало у Земљиној кори. Потпуно чисто гвожђе је мекан метал сребрнкастог сјаја. Познато је од прадавних времена, а данас је вероватно најважнији технички метал који налази мноштво облика примене. Оно се првенствено користи у виду челика, у којем је угљеник заступљен са до ...

                                               

Дармштатијум

Дармштатијум, до 16. августа 2003. године под називом унуннилијум, вероватно је прелазни метал. Име је добио по немачком граду Дармштату. До сада је добијено само неколико његових атома путем фузије изотопа олова и никла. Дармштатијум је екстремно радиоактивни синтетички хемијски елемент. Најстабилнији познати изотоп му је дармштатијум-281, чије време полураспада износи око десет секунди. Овај елемент први пут је синтетисан 1994. године у Центру за истраживање тешких јона GSI Хелмхолц у близини немачког града Дармштата, по којем је и добио име. У периодном систему налази се у d -блоку тран ...

                                               

Деутеријум

Деутеријум познат и као тешки водоник, је стабилни изотоп водоника чије атомско језгро садржи по један протон и неутрон, док језгро обичног водоника има само један протон. Природна распрострањеност је 1/6500. Хемијски симбол му је 2 H али се користи и симбол D мада деутеријум сам за себе није хемијски елемент. Хемијски се понаша идентично водонику уз изразити изотопски ефект. Два изотопа се могу разликовати помоћу масене спектрометрије због огромне разлике у атомској маси и нуклеарне магнетне резонанције због огромне разлике у резонантним фреквенцијама. Због изотопског ефекта и физичке осо ...

                                               

Дубнијум

Дубнијум, претходно уннилпентијум и ханијум, прелазни је метал. Име је добио по руском граду Дубна. Вероватно поседује изотопе чије се атомске масе налазе између 257 - 262. Изотопи 260 и 261 су вероватно добијени неки то оспоравају 1967. године од стране Ивана Курчатова у Руском граду Дубна, бомбардовањем изотопа 249 Cf једрима изотопа 15 азота. Сличаним експериментом који је извршио Алберт Гиорсо 1969. године на универзитету у Берклију у Калифорнији добијен је изотоп 262. Резултати Гиорса се разликују од Курчатових резултата и зато се Русима оспоравало да су први добили овај елемент. Руси ...

                                     

ⓘ Хемијски елементи

  • примери хемијских елемената су угљеник, азот, кисеоник, силицијум, арсен, алуминијум, гвожђе, бакар, злато, жива и олово. Најлакши хемијски елементи међу
  • предвиђени елементи Дмитрија Мендељејева или Мендељејвљеви предвиђени хемијски елементи а привремено их је назвао користећи префиксе ека - дви - и три - из
  • такође укључени Трансуранијумски елементи - елементи са атомским бројем већим од 92 Трансактиноидски елементи - елементи након актиноида атомски број већи
  • атома водоника. Хемијским симболима представљени су хемијски елементи у периодном систему елемената Симболи првих десет хемијских елемената су: H, He, Li
  • у IA групи периодног система елемената, а хелијум у VIIIA групи. хемијски елементи прве периоде Групе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  • унуноктијум. Ови елементи имају атомске бројеве између 87 и 118. У овој периоди укупно се налази 32 хемијских елемената хемијски елементи седме периоде
  • астат и радон. Ови елементи имају атомске бројеве између 55 и 86. У овој периоди укупно се налази 32 хемијска елемента хемијски елементи шесте периоде
  • елемената, док боја означава саму врсту елемента односно да ли је у питању метал, неметал или металоид. Хемијски елементи су врсте атома који имају исти број
  • Откриће хемијских елемената свих 118 који су спознати до данас, овде је представљено хронолошким редом. У чланку је дато следеће: периодни систем у формату