Back

ⓘ Фауна
                                               

Paracynohyaenodon

Paracynohyaenodon је изумрли род плацентални сисара из изумрле породице Hyaenodontidae, који је у периоду од средњег до касног Еоцена настањивао подручје Европе.

                                               

Заштићено пејзажно подручје Славковска шума

Заштићено пејзажно подручје Славковске шуме је планинско подручје у облику полуострва, у Републици Чешкој, значајне биолошко-еколошке и естетске вредности, у коме традиционалан начин живота локалног становништва није битније нарушио природу и природне екосистеме. Локација заштићеног пејзажног подручја Славковске шуме је међу важним бањским центрима, што сугерише његову главну мисију. Циљ је заштита пејзажа, његовог изгледа и типичних карактеристика, и посебно очување и интегритет природних лековитих ресурса. Типичне карактеристике подручја, укључујући водотокове и области, са појавом минер ...

Фауна
                                     

ⓘ Фауна

Фауна је назив за целокупан животињски свет једног подручја или читаве Земље. Овако широко посматране, фауне се могу сврстати по различитим критеријумима:

систематски нпр. фауна птица, фауна кишних глиста; територијално физичко географски: нпр. фауна Крита; политичко-административно: фауна Србије; временски нпр. фауна Мезозоика; станишно нпр. фауна плавних ливада; утилитарно нпр. фауна штеточина, фауна ловне дивљачи.

Фауна у ужем смислу означава историјски и коеволуционо узрокован састав животињских заједница одређене територије или акваторије. Фауна је такође и назив за издање у коме је публикован списак животињских врста одређеног подручја. Томо Скалица средином 19. века користи термине биљинство флора и живинство фауна.