Back

ⓘ Једињења калијума
                                     

ⓘ Једињења калијума

 • калијум хлорит KClO 2
 • калијум карбонат K 2 CO 3
 • калијум сулфит K 2 SO 3
 • калијум фосфат K 3 PO 4
 • калијум нитрит KNO 2
 • калијум хипохлорат KClO
 • калијум перманганат KMnO 4
 • калијум сулфат K 2 SO 4
 • калијум хлорат KClO 3
 • калијум хидросулфат KHSO 4 кисели сулфат калијума
 • калијум хидрофосфат K 2 HPO 4
 • калијум нитрат KNO 3 индијска шалитра
 • калијум перхлорат KClO 4
                                     
 • Kalijum heksafluorofosfat je hemijsko jedinjenje koje ima molekulsku masu od 184, 062 Da. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH 2010 PubChem as a public
 • Kalijum ferocijanid je neorgansko jedinjenje koje sadrži 6 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 422, 388 Da. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH 2010
 • Kalijum tetrahloroplatinat je hemijsko jedinjenje koje ima molekulsku masu od 415, 087 Da. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH 2010 PubChem as a public
 • Kalijum sulfit je hemijsko jedinjenje koje ima molekulsku masu od 158, 260 Da. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH 2010 PubChem as a public resource
 • Kalijum kobaltinitrit je hemijsko jedinjenje koje ima molekulsku masu od 452, 261 Da. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH 2010 PubChem as a public resource
 • Калијум хипоманганат, K3MnO4, такође познат као калијум манганат V светлоплава је со и редак пример једињења мангана V
 • Једињења алуминијума су сва хемијска једињења која у својој структури садрже атоме алуминијума. алуминијум оксид Al2O3 корунд алуминијум хидроксид Al OH 3
 • пламена смесе Na и Ca једињења Једно од њих, међу осталом познате композиције, је црни барут, који је заправо смеша калијум нитрата, сумпора и угљеника
 • Kalijum heptafluorotantalat je hemijsko jedinjenje koje ima molekulsku masu od 392, 133 Da. Ghose, A.K. Viswanadhan V.N. & Wendoloski, J.J. 1998 Prediction

Users also searched:

...