Back

ⓘ Једињења хлора
                                     

ⓘ Једињења хлора

 • хлориди метала - AgCl, AlCl 3, AuCl, AuCl 3, BaCl 2, CaCl 2, CuCl, CuCl 2, FeCl 2, FeCl 3, Hg 2 Cl 2, HgCl 2, KCl, MgCl 2, NaCl, NH 4 Cl, PbCl 2, PbCl 4, SnCl 2, SnCl 4, ZnCl 2
 • хлориди неметала - BCl 3, CCl 4, PCl 3, PCl 5, SCl 4, SiCl 4
                                     
 • Хлор - моноксид је оксид хлора хемијске формуле Cl2O, где је оксидациони број хлора 1. Добија се превођењем сувог хлора преко претходно загрејаног меркуриоксида
 • потрошњу. Такви производи обично не садрже елементарни хлор Елементарни хлор и једињења хлора често се користе као дезинфекцијско средство које се директно
 • ste tražili drugo hemijsko jedinje, pogledajte članak ClO. Hlor monoksid je hemijsko jedinjenje koje ima molekulsku masu od 51, 452 Da. Li Q, Cheng T, Wang
 • Hlor trifluorid je hemijsko jedinjenje koje ima molekulsku masu od 92, 448 Da. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH 2010 PubChem as a public resource for
 • дезинфекционо дејство од самог раствора хлора јер је хлороамин постојанији у растворима, а са органским једињењима не гради по здравље штетне халометане
 • Hlor pentafluorid je hemijsko jedinjenje koje ima molekulsku masu od 130, 445 Da. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH 2010 PubChem as a public resource
 • Hlor perhlorat je hemijsko jedinjenje koje ima molekulsku masu od 134, 904 Da. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH 2010 PubChem as a public resource
 • Hlor nitrat je hemijsko jedinjenje koje ima molekulsku masu od 97, 458 Da. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH 2010 PubChem as a public resource for drug
 • Hlor monofluorid je hemijsko jedinjenje koje ima molekulsku masu od 54, 451 Da. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH 2010 PubChem as a public resource