Back

ⓘ Номинатив
                                     

ⓘ Номинатив

Номинатив је први падеж у српском језику и њиме се именује вршилац радње, носилац збивања, стања или особине. Одговара на питање Ко? или Шта?

Номинатив у реченици је:

  • део именског предиката
  • као придевна допуна Добар као хлеб.
  • атрибут и апозиција кад год се односе на именицу у номинативу
  • уз неке глаголе, номинатив служи и као допунски предикатив Постао је доктор.
  • најчешће субјекат.
  • заједно са везницима као и него номинатив може бити прилошка одредба за начин Одјекнуло је као бомба.
  • заједно са везником као може имати и службу прилошке одредбе за време Још као дете није волео то да једе.