Back

ⓘ Билтен
                                     

ⓘ Билтен

Билтен је кратак извјештај или информација у писаном или електронском облику.

У рату су билтене објављивале команде већих војних јединица, генералштабови и врховна команда војске. Често дају дневне или друге честе извјештаје о операцијама, наредбама и слично. У Другом свјетском рату Народноослободилачка војска Југославије имала је Билтен Врховног штаба. Првих шест бројева овог билтена је штампано у окупираном Београду 1941, затим 7 - 11 у Ужицу и тако даље. Овај билтен је доносио наређења, упутства за ратовање и организацију војске, војно-стручне чланке, коментаре о значајнијим догађајима и слично.

Под називом билтена објављује се и велики број стручних часописа различитих државних органа, струковних удружења, невладиних организација и других институција, у којима се дају информације о раду тих органа, односно удружења, организација и институција, званични ставови државних органа, као и прикази и дискусије о најзначајнијим стручним питањима из области у којима делују ти органи, удружења, организације и институције.

Један од најпознатијих таквих билтена је Билтен судске праксе Врховног касационог суда Србије. Познати су и Билтени ранијих окружних судова у Републици Србији, односно након реформе правосудне мреже из 2009. године, Билтени апелационих судова. Постоје и Билтен Републичког јавног правобранилаштва, Билтен Републичког јавног тужилаштва, Билтен Министарства финансија, Билтен катастарско-правне праксе и многи други.

                                     

1. Спољашње везе

 • Билтен судске праксе Врховног касационог суда Републике Србије
 • Билтен јавних финансија Министарства финансија
 • Билтен Републичког јавног правобранилаштва
                                     
 • Резултати за Републику по општинама и насељеним мјестима 1991. статистички билтен бр. 234, Издање Државног завода за статистику Републике Босне и Херцеговине
 • Резултати за Републику по општинама и насељеним мјестима 1991. статистички билтен бр. 234, Издање Државног завода за статистику Републике Босне и Херцеговине
 • Резултати за Републику по општинама и насељеним мјестима 1991. статистички билтен бр. 234, Издање Државног завода за статистику Републике Босне и Херцеговине
 • Резултати за Републику по општинама и насељеним мјестима 1991. статистички билтен бр. 234, Издање Државног завода за статистику Републике Босне и Херцеговине
 • Резултати за Републику по општинама и насељеним мјестима 1991. статистички билтен бр. 234, Издање Државног завода за статистику Републике Босне и Херцеговине
 • Резултати за Републику по општинама и насељеним мјестима 1991. статистички билтен бр. 234, Издање Државног завода за статистику Републике Босне и Херцеговине
 • Резултати за Републику по општинама и насељеним мјестима 1991. статистички билтен бр. 234, Издање Државног завода за статистику Републике Босне и Херцеговине
 • Резултати за Републику по општинама и насељеним мјестима 1991. статистички билтен бр. 234, Издање Државног завода за статистику Републике Босне и Херцеговине

Users also searched:

...
...
...