Back

ⓘ Категорија:Таласи
                                               

Талас (физика)

Талас је периодична деформација која се шири у простору и времену. Таласи преносе енергију кроз простор без протока честица средине. Код механичких таласа честице средине само осцилују око својих равнотежних положаја, док код електромагнетних осцилују електрично и магнетно поље. Електромагнетни таласи се простиру и кроз вакуум. Талас се карактерише амплитудом, фреквенцијом учестаношћу и таласном дужином. Амплитуда је највеће одступање брега таласа од равнотежног положаја када таласа нема. Фреквеција је број брегова који се јаве у посматраној тачки у јединици времена. Таласна дужина је раст ...

                                               

Врло високе фреквенције

Врло високе фреквенције су радио фреквенције у опсегу од 30 MHz до 300 MHz. Ове фреквенције су одмах изнад високих фреквенција, а следеће више фреквенције су познате као Ултра високе фреквенције. Доделу фреквенција се врши ИТУ.

                                               

Дисперзија (физика)

Дисперсија светлости, у ширем смислу, јесте зависност оптичких особина једне средине од фреквенције светлости која пролази кроз ту средину, тј. зависност индекса преламања те средине од кружне фреквенције дате светлости. Крива која показује ту зависност назива се крива дисперсије, у којој интервали I и III чине област нормалне дисперсије у којој индекс преламања n расте са порастом кружне фреквенције, а интервал II је област аномалне дисперсије у којој индекс преламања са порастом кружне фреквенције опада. У истој средини, различите монохроматске светлости тј. монохроматске светлости разли ...

                                               

Звук

Звук је механички талас фреквенција од 16 Hz до 20 kHz, то јест у распону у којем га чује људско уво. Звук фреквенције ниже од 16 Hz назива се инфразвуком, звук фреквенције више од 20 kHz ултразвуком, а ако је фреквенција виша од 1 GHz, хиперзвуком. Звук настаје више или мање периодичним осциловањемм извора звука који у непосредној околини мења притисак средства, поремећај притиска преноси се на суседне честице медијума и тако се шири у облику углавном лонгитудиналних таласа у гасовима и течностима и лонгитудиналних и трансверзалних таласа у чврстим телима. Брзина звука углавном зависи од ...

                                               

Избијања-удари

Избијања-удари представљају талас који се добија суперпонирањем два таласа сличних фреквенција, имају променљиву амплитуду и фреквенцију која је једнака средњој фреквенцији тих таласа.

                                               

Интерференција

Интерференција је у физици, појава узајамног утицаја таласа, чији резултат може бити њихово слабљење, појачавање или поништавање. Интерференција је веома сложен физички процес. Интерференција се обично дешава при интеракцији таласа који су у корелацији или кохерентни, било зато што долазе из истог извора, или зато што имају исту или скоро исту фреквенцију. Ефекти интерференције се јављају код свих врста таласа, на пример, светлосни, радио, акустични и таласи водене површине. У комуникацији, појам означава измене и сметње у поруци која путује између пошиљаоца и примаоца. У психологији, проц ...

                                     

ⓘ Таласи

  • уобичајен. Плимни таласи се јављају у неколико облика, варирајући од воденог зида који надолази у облику једног талас у облику ударног таласа као и вишеструких
  • Река Талас извире у провинцији Талас у Киргистану и тече западно у Казахстан. Настала је спајањем двају река, Каракол и Уч - Кошој. Протиче кроз град Тараз
  • Феминизам трећег таласа је период у историји феминизма започет почетком 1990 - их година који траје до данас. Настао је као реакција на други талас феминизма и
  • смислу, таласи демократизације и повратни таласи упућују на образац два корака напред, један корак назад До данас је сваки од повратних таласа поништавао
  • од ширег спектра фреквенција таласних дужина - боја. Монохроматски таласи су таласи код којих су електрично и магнетно поље пропорционални хармонијским
  • Феминизам првог таласа је израз којим се описује феминизам у периоду када је његов главни садржај био тежња ка постизању правне и политичке једнакости
  • које се јављају у природи. Херц је својим експериментима показао да радио - таласи имају сличне особине као и видљива светлост. Упознавањем електричне структуре
  • Феминизам другог таласа је израз којим се означавају појединци, организације и идеологије које су у другој половини 20. века почеле доминирати феминистичким

Users also searched:

...