Back

ⓘ Категорија:Биохемија
                                               

Биохемија

Биохемија или биолошка хемија је хемија живота, мост између биологије и хемије, која проучава начин на који комплексне хемијске реакције стварају живот. Биохемија је хибридни део хемије који проучава хемијске процесе у живим организмима. Како сви облици живота имају заједничко порекло, они имају и сличне биохемије, као што су генетички код и стереохемија многих биомолекула. Контролом протока информација путем биохемијске сигнализације и протока хемијске енергије путем метаболизма, биохемијски процеси омогућавају постојање комплексности живота. Током задњих деценија двадесетог века, биохеми ...

                                               

Pregled biohemije

Sledeći sadržaj daje se kao pregled i tematski vodič za biohemiju. Biohemija je studija hemijskih procesa u živim organizmima, uključujući živu materiju. Biohemija pokriva sve žive organizme i procese koji se odvijaju u njima.

                                               

Антибиотик

Антибиотици представљају групу хемијских једињења која успоравају раст или уништавају микроорганизме, у првом реду бактерије, на такав начин који није штетан по домаћина. Антибиотици могу било да убију или да инхибирају раст бактерија. Неколико антибиотика је исто тако ефективно против гљивица и протозоа, а неки су токсични за људе и животиње, чак и кад се користе у терапеутској дози. Антибиотици нису ефективни против вируса као што су прехлада или инфлуенца, и могу да буду штетни ако се непримерено користе. Антибиотици су произвели револуционарне промене у медицини 20. века, и заједно са ...

                                               

Biomolekul

Biomolekul ili biološki molekul je svaki organski molekul koju proizvodi živi organizam, koji je od značaja za jedan ili više tipično bioloških procesa, poput deobe ćelija, morfogeneze ili razvoja. Biomolekuli obuhvataju velike polimerske molekule, kao što su proteini, polisaharidi i nukleinske kiseline, kao i male molekuli poput primarnih metabolita, sekundarnih metabolita i prirodnih proizvoda. Opštiji naziv za ovu klasu materijala je biološki materijal. Biomolekuli su važan element živih organizama. Oni su često endogeni, proizvedeni u organizmu, mada su organizmima obično neophodni i e ...

                                               

Денатурација (биохемија)

Денатурација је процес при коме се мењају природна својства протеина под утицајем неких хемијских и физичких агенаса. Денатурација је и слабљење и нарушавање секундарне структуре нуклеинских киселина и протеина чиме се губи функција ових молекула. Може бити изазвана повишеном температуром, зрачењем, механичким факторима, солима тешких метала или деловањем јаких киселина и база.

                                               

Диспропорционација

Диспропорционација, понекад названа дисмутација, оксидоредуктивна је реакција у којој се једињење интермедијарног оксидационог стања претвара у различита једињења, једно већег и једно мањег оксидационог стања. Иако није широко прихваћена, диспропорционација се понекад користи за описивање било каквих десиметралних реакција следећег типа: 2 A → A + A", без обзира на било какве процесе оксидоредукције.

                                     

ⓘ Биохемија

 • биологија се може сматрати граном биохемије или биохемија оруђем којим се истражује и студира молекуларна биологија. Биохемија се бави структурама, функцијама
 • Medunarodna unija za biohemiju i molekularnu biologiju engl. International Union of Biochemistry and Molecular Biology, IUBMB je medunarodna nevladina
 • i tematski vodič za biohemiju Biohemija je studija hemijskih procesa u živim organizmima, uključujući živu materiju. Biohemija pokriva sve žive organizme
 • 2004.12.002. Даринка Кораћевић Гордана Бјелаковић Видосава Ђорђевић: Биохемија Савремена администрација ISBN 86 - 387 - 0622 - 7 Produkt biologija Enzimska
 • Biohemija arsena obuhvata biohemijske procese koji mogu da koriste arsen ili njegova jedinjenja, kao što je arsenat. Arsen je umereno obilan element zemljine
 • године. Године 1982. изабран је за редовног професора за научну област биохемија Изабран је за дописног члана Војвођанске академије наука и уметности
 • ISBN 0 - 7167 - 4339 - 6. Кораћевић, Даринка Бјелаковић, Гордана Ђорђевић, Видосава. Биохемија савремена администрација. ISBN 978 - 86 - 387 - 0622 - 8. Guyton, Arthur C.
 • 120 - 121. Кораћевић, Даринка Бјелаковић, Гордана Ђорђевић, Видосава. Биохемија савремена администрација. ISBN 978 - 86 - 387 - 0622 - 8. David L. Nelson Michael
 • Кораћевић, Даринка Бјелаковић, Гордана Ђорђевић, Видосава. Биохемија савремена администрација. ISBN 978 - 86 - 387 - 0622 - 8. David L. Nelson Michael
 • Кораћевић, Даринка Бјелаковић, Гордана Ђорђевић, Видосава. Биохемија савремена администрација. ISBN 978 - 86 - 387 - 0622 - 8. David L. Nelson Michael
 • signalizaciji. Даринка Кораћевић Гордана Бјелаковић Видосава Ђорђевић. Биохемија савремена администрација. ISBN 978 - 86 - 387 - 0622 - 8. David L. Nelson Michael