Back

ⓘ Судски пристав
                                     

ⓘ Судски пристав

По Федералном закону о судским приставима 1997 главни задатак судских пристава је да обезбјеђују рад Уставног суда Руске Федерације, Врховног суда Руске Федерације, судова опште надлежности и арбитражних судова и да принудно извршавају судске акте, као и акте неких других органа и функционера у извршном поступку.

Судски пристави, у зависности од дужности коју врше, могу бити судски пристави при судовима и судски пристави-извршитељи.

Судски пристав може бити грађанин Руске Федерације који има 21 годину и средње опште или средње стручно образовање, као и да је способан и здрав за извршавање својих дужности. Старији судски пристави и судски пристави-извршитељи морају бити високообразовани.

                                     

1. Федерална служба

Главни судски пристав је руководилац Федералне службе судских пристава, а именује и разрјешава га предсједник Руске Федерације. Постоје и главни судски пристави субјеката Руске Федерације. На челу основних организационих јединица Федералне службе се налазе старији судски пристави. Свим судским приставима се додјељују класни чинови.

Уредбу о Федералној служби судских пристава доноси предсједник Руске Федерације док Министарство правде координира и контролише рад Федералне службе, али и доноси опште правне акте из њеног дјелокруга. Федерална служба врши своја овлашћења непосредно или преко територијалних органа.

Предсједнички указ о Федералној служби 2004 одређује главног судског пристава као директора Федералне службе. Испод њега се налази пет замјеника директора и 13 управа. Замјенике главног судског пристава именује и разрјешава предсједник Руске Федерације на предлог предсједника Владе Руске Федерације. Федерална служба судских пристава стоји под Министарством правде Руске Федерације.

                                     
  • Руске Федерације Федерална служба извршавања пресуда Федерална служба судских пристава Државна војно - полицијска служба Руске Федерације федерална служба
  • 1854. године када постаје доктор права. Потом једно време ради као судски пристав у Лугошу. Враћа се 1856. у Бачку, где је положио 24. јануара 1856. године
  • то Ђорђе пл. Папхази властелин и асесор тамошњи, Ђорђе пл. Атанасијевић пристав лугошки, Максим Паскул асесор у Лугошу. Исте 1842. године 21. јула у великом
  • Српски судски поступак није познавао институцију жалбе на виши суд. У средњовековној Србији судске пресуде су извршавали: глобари, пристави кефалије

Users also searched:

...