Back

ⓘ Категорија:Физичка хемија
                                               

Портал: Физичка хемија

                                               

Аеросол

Аеросоли су чврсте честице или мале течне капи настале из дима, прашине, летећег пепела и кондензованих гасовитих супстанци које могу да се нађу у атмосферском ваздуху. Неке од тих честица толико су велике да ако су светле могу бити виђене као магла или облак, или ако су тамне као дим или чађ. Аеросоли најчешће у природи настају у многобројним индустријским процесима, на депонијама отпада, сагоревањем фосилних горива, из прашине са земље, из издувних гасова мотора са унутрашњим сагоревањем, у току грађевинских радова, вулканских ерупција, шумских пожара. Неке честице аеросола емитују се ди ...

                                               

Amorfnost

U fizici kondenzovanih materija i nauci o materijalima, amorfna ili nekristalna čvrsta supstanca je čvrsta materija kojoj nedostaje dalekosežnije uredenje, poput onog karakterističnog za kristale. U nekim starijim knjigama ovaj termin je korišten kao sinonim za staklo. U današnje vreme se "staklena čvrsta supstanca” ili "amorfna čvrsta supstanca” smatra sveobuhvatnijim konceptom, a staklo posebnijim slučajem. Staklo je amorfna čvrsta supstanca koja pokazuje staklenu tranziciju. Polimeri su često amorfni. Ostale vrste amorfnih čvrstih materija uključuju gelove, tanke filmove i nanostrukturn ...

                                               

Анихилација

Анихилација значи "тотално уништење" а у физици означава процес у којем се честица судара са својом античестицом. Пошто енергија и импулс првобитних честица морају да буду очувани, честица и античестица се у судару не претварају у ништа него у нове честице. Понекад су новонастале честице без масе мировања па може да се каже да се сударом честице и античестице материја уништила. Адитивни квантни бројеви античестица супротни су квантним бројевима одговарајућих честица тако да је сума свих квантних бројева првобитног пара једнака нули. То значи да у судару честице и њене античестице могу да н ...

                                               

Атом

Атом је најмања јединица материје која дефинише хемијске елементе. Материја у чврстом, течном, гасовитом стању, или у облику плазме се састоји од неутралних или јонизованих атома. Атоми су веома мали: величина атома се мери у пикометрима - билионитим деловима метра. Сваки атом се састоји од језгра и једног или више електрона који круже око нуклеуса. Нуклеус се састоји од једног или више протона и типично сличног броја неутрона. Протони и неутрони се називају нуклеонима. Преко 99.94% атомске масе је у језгру. Протони имају позитивно електрично наелектрисање, електрони имају негативно електр ...

                                               

Атомистика

Атомистика је наука о атомима - област која изучава структуру атома, законитости његове грађе, законитости кретања атома као целине, као и његових саставних делића. Реч атом долази од старогрчког придева atomos, што значи "недељив”. Хемичари из 19. века почели су да користе тај појам у вези са све већим бројем неодредивих хемијских елемената. На прелазу у 20. век, кроз разне експерименте са електромагнетизмом и радиоактивношћу, физичари су открили да је такозвани "недељиви атом” заправо конгломерат различитих субатомских честица углавном електрона, протона и неутрона који могу постојати од ...

                                     

ⓘ Физичка хемија

 • Физикална хемија или физичка хемија је настала обједињавањем знања из физике, хемије термодинамике и квантне механике да би се опажене макроскопске појаве
 • Факултет за физичку хемију је факултет у Београду. Физичка хемија се на Универзитету у Београду предаје од 1903. године. Знања и дипломе које се стичу
 • хемији мада постоји далеко већи број уско специјализованих грана хемије и то: општа хемија неорганска хемија органска хемија и биохемија. Хемија је
 • Fizička organska hemija se bavi izučavanjem odnosa strukture i reaktivnosti organskih molekula. Ona izučava organsku hemiju koristeći oruda fizičke hemije
 • хемијска терминологија Зелена књига физичка хемија Црвена књига неорганска хемија Плава књига органска хемија Љубичаста књига номенклатура макромолекула
 • Природне науке су: Астрономија Биологија Науке о Земљи Физика Физичка хемија Хемија Више информација о чланкуПриродне наукепронађите на Википедијиним
 • Природно - математичком факултету Универзитета у Београду, студијска група физичка хемија 1969. године као студент генерације. Магистрирао је 1971, а докторирао
 • Спектар може значити: Спектар физичка хемија Спектар физика Спектар боја или дугине боје
 • Узелац, Нада Наод, Физичка хемија 2005, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд Момир С. Јовановић, Електроаналитичка хемија 1978, Технолошки
 • факултети, Факултет за физичку хемију ISBN 86 - 87139 - 04 - 9. Милосав, Драгојевић М. Поповић С. Стевић В. Шћепановић 1999 Општа хемија 2. изд. Београд:
 • farmakologijom, farmakognozijom, molekularnom biologijom, statistikom, i fizičkom hemijom Otkrivanje je identifikacija novih aktivnih jedinjenja, koja se često