Back

ⓘ Дијод-хексаоксид
                                     

ⓘ Дијод-хексаоксид

Може се допити распадањем H 5 IO 6 или дехидратацијом еквимоларних раствора H 5 IO 6 и HIO 3 у 95% сумпорној киселини, али на такав начин добијени производ садржи и неке нуспродукте сумпорне киселине. Неки извори наводе хемијску реакцију која описује добијање овог оксида распадањем тетрајод-ноноксида, али не потврђују добијање на тај начин, на пример:

2 I 4 O 9 ⟶ 2 I 2 O 6 + 2 I 2 + 3 O 2 {\displaystyle \mathrm {2I_{4}O_{9}\longrightarrow \;2I_{2}O_{6}+2I_{2}+3O_{2}} }
                                     

1. Структура

Базична јединица молекула је I 4 O 12, сачињена из два IO 6 октаедра са заједничком ивицом и два пирамидална IO 3 који деле темена са аксијално постављеним дуплим октаедром. У тако постављеним октаедрима, атоми јода имају оксидациони број +7, док преостала два у пирамиди имају оксидациони број +5. Због тога, I 4 O 12 представља спој два различита молекула.