Back

ⓘ Категорија:Елементарне честице
                                               

Елементарна честица

Елементарне честице су субатомске честице за које се верује да се не могу поделити на мање. С друге стране, субатомске честице су све честице мање од атома, без обзира на њихову сложеност. При томе, ово мање од атома треба схватити условно јер неки кваркови имају масу реда величине најтежих хемијских елемената. Неке елементарне честице су стабилне, друге су пак нестабилне. Она честица која препуштена сама себи, тј. када не интерагује ни са једном другом честицом, опстаје непромењених карактеристика све док трају ти услови, назива се стабилном. Она која чак и у тим условима, после извесног ...

                                               

Антинеутрино

У физици, антинеутрино, односно античестице неутрина, су неутралне честице које настају нуклеарним бета распадом. Имају полуцео спин, тј. 1/2, и спадају у фамилију лептона. Сви до сада посматрани антинеутрини имају спин десног завоја, док неутрини имају спин левог завоја. Антинеутрини реагују са другом материјом само посредством гравитационе и слабе нуклеарне силе, што чини њихово експериментално детектовање веома тешким. Експерименти са осцилацијом неутрина показују да ови имају масу, али експерименти са бета распадом показују да је поменута маса изузетно мала. Такође, осцилације неутрина ...

                                               

Vršni kvark

Vršni kvark, takode poznat kao t kvark ili kvark istine, najmasivniji je od svih uočenih elementarnih čestica. Kao i svi kvarkovi, gornji kvark je fermion sa spinom 1 / 2, i doživljava sve četiri fundamentalne interakcije: gravitaciju, elektromagnetizam, slabe interakcije i jake interakcije. On ima električni naboj + 2 / 3 e, i masu od 173.0 ± 0.4 GeV/ c 2, što je aproksimativno ista masa kao atom renijuma. Antičestica vršnog kvarka je vršni antikvark, koji se od njega razlikuje samo po tome što neka od njegovih svojstava imaju jednaku veličinu ali suprotan znak. Vršni kvark prvenstveno de ...

                                               

Dubinski kvark

Dubinski kvark ili b kvark, takode poznat kao kvark lepote, je kvark treće generacije sa naelektrisanjem od − 1 / 3 e. Drugi je po redu po masivnosti medu 6 kvarkova. Masa mu je 4200 MeV/c 2. Za više od 4 puta je teži od protona. On pripada trećoj porodici čestica prema standardnom modelu. Ima naboj od -1/3 e. Kao i svi kvarkovi spada u grupu fermiona sa spinom od -1/2. Raspada se putem slabog medudelovanja. Antičestica dubinskog kvarka je dubinski antikvark. Dubinski kvark su postulirali Makoto Kobajaši i Tošihide Masukava 1973. godine kako bi objasnili CP narušavanje, a prvi put ga je pr ...

                                               

Strani kvark

Strani kvark ili s kvark treći je najlakši od svih kvarkova, tipa elementarni čestica. Strani kvarkovi se nalaze u subatomskim česticama zvanim hadroni. Primer hadrona koji sadrže strane kvarkove su kaoni, strani D mezoni, sigma barioni i druge strane čestice. Prema IUPAP-u, simbol s je službeni naziv, dok naziv strani kvark treba smatrati samo za mnemonik. Naziv postranično engl. sideways je takode korišten, jer s kvark ima I 3 vrednost od 0, dok u gornji i d donji kvarkovi imaju vrednosti od + 1 / 2 i − 1 / 2 respektivno. Zajedno sa čarobnim kvarkom, on je deo druge generacije materije i ...

                                               

Čarobni kvark

Čarobni kvark, ili c kvark treći je najmasovniji od svih kvarkova, tipa elementarnih čestica. C kvarkovi se nalaze u hadronima, koji su subatomske čestice načinjene od kvarkova. Primeri hadrona koji sadrže c kvarkove uključuju J/ψ mezon, D mezone, c sigma barione i druge c čestice. On je zajedno sa stranim kvarkom deo druge generacije materije, i ima električni naboj od + 2 / 3 e i golu masu od 1.275 +0.025 −0.035 GeV/ c 2. Kao i svi kvarkovi, c kvark je elementarni fermion sa spinom 1 / 2, i doživljava sve četiri fundamentalne interakcije: gravitaciju, elektromagnetizam, slabe interakcije ...

                                     

ⓘ Елементарне честице

  • трају. Елементарне честице се могу поделити на честице материје и честице преносиоце сила. Честице за које се у данашње време сматра да су елементарне обухватају
  • Субатомске честице је појам који обухвата све честице мање од атома, без обзира на њихову сложеност, док би израз елементарне честице требало да обухвати
  • налазити је антисиметрична. Све елементарне честице се према спину могу поделити на фермионе и бозоне. Фермиони су честице чији спин има полуцелу вредност
  • Bose на предлог Пола Дирака. Све елементарне честице се деле на фермионе и бозоне. У бозонске елементарне честице спадају глуон, фотон, W W - и Z0 бозон
  • Fizika elementarnih čestica se bavi proučavanjem fundamentalnih sastavnih delova materije i zračenja. Za nju se koristi i naziv visokoenergetska fizika
  • за физику за пионирски рад у открићу тешке елементарне честице нове врсте тачније, за откриће J ψ честице која је показала кварковску структуру језгра
  • Синхротронско зрачење је електромагнетско зрачење које емитују наелектрисане елементарне честице најчешће електрони док се крећу у магнетном пољу релативистичким
  • за физику за пионирски рад у открићу тешке елементарне честице нове врсте тачније, за откриће J ψ честице псион која је показала кварковску структуру
  • Кваркови су елементарне честице које сачињавају протоне, неутроне и све остале сложене честице тј. хадроне, нуклеоне, мезоне... Кваркови су честице које имају