Back

ⓘ Категорија:Хемијске реакције
                                               

Антиген-антитело интеракција

Антиген-антитело интеракција, или антиген-антитело реакција је специфична хемијска интеракција између антителаАнтитело и антигенa у току имуне реакције. То је основна реакција у телу којом је тело заштићено од сложених страних молекула, као што су патогени молекули и њихових хемијски токсини. У крви антигени су специфично везани антителима како би формирали антиген-антитело комплекс. Имуни комплекс се затим транспортује до ћелијских система где се може уништени или деактивирати. Први тачан опис антиген-антитело интеракције дао је Ричард Ј. Голдберг на Универзитету Висконсин у 1952. Постао ...

                                               

Брзина хемијске реакције

                                               

Електролитичка дисоцијација

Електролитичка дисоцијација је разлагање електролита на позитивне или негативне јоне, под утицајем молекула растварача, нпр. NaCl → Na + + Cl - Дисоцијација је последица солватације код поларних растварача нпр: вода у којем поларни молекули растварача окружују растворак. У том процесу долази до неутралисања електростатичке привлачне силе међу јонима растворка те се они, солватисани, удаљују једни од других, дакле постају слободни јони. Важно је уочити да поларно растварач не ствара јоне већ их само ослобађа из кристала. Због тога способност дисоцијације имају јонска или веома јака поларна ...

                                               

Елементарна реакција

Елементарна реакција представља хемијску реакцију у којој реактанти прелазе у само једном елементарном ступњу у продукте реакције и преко само једног прелазног стања. Елементарни степен увек представља појединачну реакцију на молекулском нивоу а не укупну реакцију, и одговара процесу у коме се неке хемијске везе раскидају а неке формирају. Елементарна хемијска промена, под којом подразумевамо реакцију која се одвија само у једном ступњу, може бити у односу на реактанте мономолекулска, бимолекулска или тримолекулска.

                                               

Метатеза

Метатеза је хемијска реакција, двоструке замене која се одиграва по општој формули: A-B + C-D → A-D + C-B Услед ове реакције фрагменти реагујућих молекула се "мењају местима" на координисан начин.

                                               

Неутрализација (хемија)

Неутрализација је хемијска реакција, у општем случају, између киселине и базе у којој се формирају со и вода. Реакција је јонског типа, егзотермна је и једна од најважнијих реакција у неорганској хемији. Неутрализација се углавном одвија у раствору супстанци где су оне дисосоване на јоне. У најопштијем случају реакција се своди на следеће: киселина + база → со + вода H 2 SO 4 + 2 NaOH ⟶ Na 2 SO 4 + 2 H 2 O {\displaystyle {\ce {H2SO4 + 2NaOH -> Na2SO4 + 2H2O}}} Реакција је могућа, и до ње долази, зато што се као производ реакције ствара слабо дисосујућа супстанца слаб електролит - вода. ...

                                     

ⓘ Хемијске реакције

  • супстанце. Реакције супституције су хемијске реакције у којима се један атом у молекулу замењује другим атомом. Реакције адиције су хемијске реакције код којих
  • Брзина хемијске реакције је један од основних појмова хемијске кинетике. Он се користи за изражавање количине реактанта која се троши у јединици времена
  • реактаната из њихових производа, најчешће реакција улево Пример реверзибилне реакције NH4Cl s NH3 g HCl g Реакције као дисоцијација и термална дисоцијација
  • елементарне хемијске реакције настаје производ или производи представља према Вант Хофу молекуларност реакције Брзина хемијске реакције Дондур, Вера
  • Реакције оксидо - редукције или редокс реакције су реакције при којима се врши промена оксидационог броја стања атома елемената који улазе у састав
  • реакција ред реакције не мора бити цели број. Правила које важе за брзину хемијске реакције имају велику практичну важност. Израз за ток реакције примјењује
  • подлегне трансформацији путем хемијске реакције или, да трансформише друге хемијске супстанце. Раскидање или формирање хемијских веза условљава промену нивоа
  • реакција се разликује од хемијске реакције из више разлога. Приликом нуклеарне реакције настају нови елементи и оваква реакција је увек иреверзибилна. Њена
  • hemiji, mehanizam reakcije je korak po korak sekvenca elementarnih reakcija putem kojih se odvija sveukupna hemijska promena. Hemijski mehanizam je teoretska
  • убрзава сам процес те реакције Катализа при којој су сами катализатори производи хемијске реакције За скуп хемијских реакција може се рећи да су колективно