Back

ⓘ Приватна својина
Приватна својина
                                     

ⓘ Приватна својина

Приватна својина је власништво имовине од стране појединца или корпорације. У системима који препознају и признају приватну својину власник има одређена имовинска права и постоји правни систем заштите и ограничења кориштења приватне својине.

За концепт својине не постоји универзално прихваћена дефиниција. Као и други основни, фундаментални концепти од великог значаја за јавну расправу, употреба имовине и својине и значења која им се придају веома су разнолика. Различите науке и идеолошке школе посматрају и дефинишу овај појмам различито.

                                     

1. Употреба назива

У најширем смислу, својина је "нечија лична ствар", и означава везу између лица види физичко лице, правно лице и објекта добра за који лице сматра да му припада. У друштвеним наукама, својина се најчешће гледа као "скуп права и обавеза". У том смислу, својина није однос лица и објекта већ однос лица која имају однос према објектима. На својину се често гледа и као на имовину, власништво, поседовање у правном смислу.

                                     

2. Опште карактеристике

Савремена својинска права гледају на власништво и поседовање као на личну својину. Ово подразумева појединце као физичка лица, и групе одн. организације као виртуелна лица, и самим тим су корпорације, владе, организације укључене у овај образац. Овај концепт разликује још и јавно добро нпр. етар, земљу и њене ресурсе којима најчешће управља влада али начелно могу сви да га користе, и заједничко добро које најчешће припада мањим заједницама нпр. локалним заједницама.

Приватну својину су препознавали и најстарији правни системи, који су подразумевали да власник својине користи и остварује интерес над својом својином. Савремена својинска права нпр. види капитализам развила су се са идејом да је приватна својина значајна као опште добро и да подстиче економски развој и експлоатацију добара.

Под својином се често поима и скуп права и обавеза које дефинише и гарантује локални суверенитет. Чак се и суверенитет дефинише као "неоспориво право на упражњавање врхунског ауторитета" посебно у односу на својину. Ово значи да право над својином не подразумева и суверенитет, одн. да увек постоји и скуп ограничења над својином. Другим речима, "ја ово поседујем и могу да радим што ми је воља" није концепт савременог својинског права.

Традиционално, права и обавезе подразумевају:

 • корист од експлоатације имовине
 • размену или продају имовине
 • контролу употребе имовине
 • искључиво право на својину

Правни системи су се развили у смеру контроле спорова који могу да настану у процесу употребе, експлоатације, размене, продаје или права на својину. Ови процеси се посебно регулишу уговорима.

                                     
 • одговарајућим историјским облицима групне својине приватна групна државна Према објекту поседовања, својина може бити: над предметима за личну потрошњу
 • на територији општине Сомбор, у Ранчеву, чији је кућни број 85, у приватној својини Салаш Стрилић у атару Сомбора утврђен је за споменик културе Републике
 • територији општине Жабаљ, у Госпођинцима, улица Бранка Радичевића, у приватној својини Саграђена је половином 19. века. Црква Светог Архиђакона Стефана
 • на снажној критици капиталистичког друштва. Посебно је критиковао приватну својину и хијерархијску организацију друштва. Будућу организацију је назвао
 • територији општине Жабаљ, у Жабљу, у улици Жарка Зрењанина на броју 34, у приватној својини Саграђена је 1835. године. Српска православна црква Св. Николе у
 • Брестовцу, улица Маршала Тита број 72, у Западнобачком округу, у приватној својини Српска православна црква Св. Петра и Павла је зидана 1786. године
 • рационалног појединца који настоји да максимизира своју корисност у приватну својину и слободну - конкурентску тржишну утакмицу. У хронолошком смислу разликујемо
 • правни институт који дозвољава принудни прелаз непокретности из приватне у државну својину због општег интереса а уз накнаду. При том општи интерес није
 • Општој декларацији о људским правима УН - права на слободно уживање приватне својине У Србији је до 3. марта 2014. када је истицао рок, предато око 60
 • на жену произилази из права јачег, а жена се након тога третира као приватна својина Јоло добија право на Ењу након што је савладао Амарока у тучи. Настављајући

Users also searched:

...
...
...