Back

ⓘ Категорија:Географски положај
                                               

Војно-географски положај

Војно-географски положај је положај неке државе, области или територије у односу на центре светске војне моћи. Најчешће се може односити и на положај у односу на војне блокове државе, својевремено НАТО и Варшавски пакт, а данас контратежа између САД, Русије, Кине и других војних сила.

                                               

Геополитички положај

Геополитички положај је тесно везан уз политички и војни положај, али има шире значење. Осим што представља положај у односу на центре светске политичке и војне моћи, везује се и за однос према верским и другим организацијама, економским партнерствима и сл.

                                               

Еколошко-географски положај

Еколошко-географски положај је положај неке тачке или ареала на Земљиној површини у односу на еколошки неповољне регије, места природних катастрофа, правац пружања загађених ваздушних маса, правац кретања загађених водених токова и површи итд. Најбољи пример је еколошки положај држава Европе након Чернобиљске катастрофе.

                                               

Економско-географски положај

Саобраћајно-географски положај Културно-географски положај Математичко-географски положај Физичко-географски положај Геополитички положај Војно-географски положај Политичко-географски положај Географски положај Еколошко-географски положај

                                               

Културно-географски положај

Културно-географски положај је положај неке тачке или ареала на Земљиној површини у односу на најважније центре и регије развоја духовне културе, као и у односу на културно-историјске творевине различитог значаја. Најбољи пример је положај према колевкама цивилизације - Античка Грчка, Стари Египат, Стари Рим и др.

                                               

Математичко-географски положај

Математичко-географски положај је положај неке тачке на Земљиној површини у односу на удаљености од екватора и почетног меридијана. Изражава се у степенима, минутима и секундама географске ширине и географске дужине.

                                               

Политичко-географски положај

Политичко-географски положај је положај неке државе, области или територије на политичкој карти света. Најчешће се односи и на положај у односу на центре светске политичке моћи. Данас најповољнији политички положај имају САД.

                                               

Саобраћајно-географски положај

Саобраћајно-географски положај представља положај неке тачке или ареала на Земљиној површини у односу на главне путне правце, како друмске, тако водене и ваздушне. Најчешће се наводи повољан саобраћајни положај Србије, јер се налази на раскрсници између истока и запада.

                                               

Туристичко-географски положај

Турситичко-географски положај је просторни однос између неког туристичког локалитета, места или регије и посматране регије. Може се засновати и према правцима туристичких кретања и сл. Према величини утицаја можемо разликовати: континентални, светски, регионални и локални туристички положај

                                               

Физичко-географски положај

Физичко-географски положај је положај неке тачке на Земљиној површини у односу на природне објекте који утичу на природне одлике неког места.

                                     

ⓘ Географски положај

  • насеље се налазило у Пиотрковском војводству. Географски положај Географска дужина - 19 15 E Географска ширина - 51 13 N Списак села у Пољској Główny
  • је у Русији у Вороњешкој области. Налази се на обалама реке Дона. Географски положај му је 51 41 N 39 02 E 51.683 СГШ 39.033 ИГД 51.683 39.033
  • Сијем Реап ក រ ងស មរ ប Положај Држава Камбоџа Провинција Сијем Реап Географски положај 13 22 сгш 103 52 игд Надморска висина 23 метра Становништво 139
  • проучава Земљу као небеско тело, њен положај и кретање у васиони, као и последице тог положаја и кретања на географска обележја Земље. Може се тумачити као
  • положаја и статуса и сл Историја Археологија Мастило, Наталија 2005 Речник савремене српске географске терминологије, Географски факултет, Београд.
  • Марина Тодоровић 2004 2008 Стеван М. Станковић 2008 2012 Мирко Грчић Географски факултет Универзитета у Београду Јован Цвијић Глобус часопис Земља и
  • добија својство таксона. Област Регија Крај Мастило, Наталија 2005 Речник савремене српске географске терминологије, Географски факултете, Београд
  • Простире се на површини од 452.000 хектара. Географски положај Северна географска ширина: 81 41 26 Источна географска дужина: 22 24 26 Пространство Простире
  • веома добар положај на Балканском полуострву. Поред доброг географског и рељефног положаја Селичевица има и повољан електромагнетни положај на Балкану

Users also searched:

...