Back

ⓘ Портал:Хемија/Шаблони
                                     

ⓘ Портал: Хемија/Шаблони

уреди

Аерогел је један од најлакших познатих тврдих материјала. Често се назива замрзнути дим или модри дим. Веома је крт, има највећу вредност топлотне изолације, најнижу густину и најнижу звучну проводљивост.

Ради се о силикатној чврстој супстанци која садржи 99.8% ваздуха. Први аерогел, сличан овом данашњем пронашао је професор Самјуел С. Кистлер 1931. године. Ипак, веома дуго он није нашао никакву практичну примену и у великој мери је заборављен.

Аерогелови практично представљају љуску, у чијим се порама налази гас, а поре се крећу у распону од 1 до 100 нанометара у пречнику, а најчешће мање од 20 нанометара. Најзаступљенији аерогелови и са најбољим својствима су силикатни аерогелови.

Преко 80 година аерогел се сматрао најлакшим материјалом на светy, од његовог изyма 1931. све до 2013. године.

Настави са читањем.

                                     

1. Јануар

Доказна реакција за јоне никла је између осталих и реакција са диметил-глиоксимом, уз присуство амонијака Чугајевљев реагенс. Јони никла се детектују преко стварања ружичастоцрвеног талога:

                                     

2. Март

Неутрализација је хемијска реакција, у општем случају, између киселине и базе у којој се формирају со и вода. Реакција је јонског типа, егзотермна је и једна од најважнијих реакција у неорганској хемији.

                                     

3. Април

Реакција Римера-Тајмана је реакција између фенола и хлороформа. Одиграва се у јако алкалној средини. Њен исход је да се ароматичном угљоводонику прикључује алдехидна група, најчешће у позицији орто гледајући групу -OH. Најважнији продукат који се добија овом реакцијом је салицилна киселина која са још неким једињењима даје аспирин.

                                     

4. Мај

Доказна реакција за јоне алуминијума је између осталих и реакција алуминијум-хидроксида са ализарином, при чему се добија ализарински лак, цигла црвене боје:

                                     

5. Јули

Хидролиза је хемијска реакција која се заснива на распаду молекула хемијских једињења на два мања фрагмента под утицајем контакта са водом или воденом паром. У посебном случају хидролизе соли то је реакција јона са водом углавном се ствара кисела или базна средина. Вода хидролизује калцијум-сулфид и тада се ствара смеша CaSH 2, CaOH 2, и CaSHOH.

                                     

6. Август

Хидратација у органској хемији је хемијска реакција у којој се хидроксилна група OH - и водоник везују за два атома угљеника који су ковалентно везани двоструком везом:

                                     

7. Септембар

Теоретски, реакција која се дешава при експлозији барута се може приказати једначином:

При овој реакцији калијум-сулфид остаје као чврсти остатак. Ипак, стварни механизам је компликованији и због споредних реакција граде се други производи као што су калијум-карбонат и калијум-сулфат.

                                     

8. Октобар

Крстаста метатеза cross-metathesis CM:

је реакција која се користи у нафтној индустрији за повећање октанског броја сировог бензина. Одиграва се при високој температури и у присуству катализатора волфрама.

                                     

9. Новембар

Естрификација је хемијска реакција која се јавља између киселина углавном карбоксилних и алкохола шире: једињењима која садрже хидроксилну групу услед које настају естри. Реакција се одвија у киселој средини и приликом процеса настаје вода.

                                     

10. Децембар

Прва од укупно четири оксидативно-редукционе реакције приликом Кребсовог циклуса је добијање кетоглутарата. Оксидативна декарбоксилација изоцитрата је катализована ензимом изоцитрат-дехидрогеназа:

Међукорак ове трансформације је оксалосукцинат, иначе нестабилна β - киселина, која приликом реаговања са ензимом, губи CO 2 и формира кетоглутарат. Ова реакција Кребсовог циклуса је веома важна, јер брзина ове реакције и самим тим брзина стварања α - кетоглутарата, одређује свеукупну брзину циклуса.

                                     

11. Да ли знаш да.

уреди

.течан кисеоник плаве боје?.иако је прошло више од 100 година од смрти Марије Кири, њене свеске због своје радиоактивности се морају чувати у оловним кутијама? Процена је да ће тако морати још наредних 1500 година.врела вода се брже заледи од хладне воде?.већина драгих камена су састављена од више елемената? Изузетак је дијамант – чист угљеник.да латентна или смртоносна доза никотина за децу може бити свега око 10 милиграма?

                                     

12. Потребни чланци

уреди

Уколико желите да помогнете у стварању портала хемија, овде ћете наћи чланке које је потребно направити/проширити. Ако сте приметили да неки чланак из области хемије недостаје, а сами не можете да га напишете, молимо вас да га унесете овде.

Потребно направити: Гуч - Капалица - Левак лабораторијски прибор - Левак за одвајање - Пикнометар - Сокслетов екстрактор - Аналитичка вага - Техничка вага - Аутоклав - Бројач колонија - Вортекс мешалица - Дигестор - Колориметар - Хомогенизатор - Шпатула - Квантитативна анализа - Сепарациона методе - Екстракција хемија - Ламбер-Беров закон - Цинк-сулфит - Олово-тиохлорид Потребно проширити: металоиди - атомска маса - атомски број - ацетат - петрохемија

                                     

13. Биографија

уреди

Клара Имервар Вроцлав, 21. јун 1870 - Берлин 2. мај 1915 била је немачка хемичарка, прва жена доктор наука у Немачкој. Остала је упамћена као активни пацифиста јер се противила да се наука користи за хемијска оружја и као борац за права жена.

Удала се 1901. године за, такође хемичара, нобеловца Фрица Хабера. Брак, у ком је била дубоко несрећна, незадовољна како се њен супруг опходи према њој и како злоупотребљава науку у циљу развијања бојних отрова, окончала је 1915. године када је починила самоубиство.

Настави са читањем.

                                     

14. Хемијска једињења

уреди

 • неорганска једињења

анхидриди - базе - једињења алуминијума - једињења калијума - једињења хлора - једињења магнезијума - киселине - комплексна једињења - нитрати - нитрити - оксиди - пероксиди - сулфиди - сулфити - соли - хидроксиди

 • органска једињења

- алкани - алкалоиди - алкени - алкини - алкохоли - амини - аминокиселине - арени - протеини - диени - етри - полимери - угљоводоници - циклоалкани

                                     

15. Основи хемије

уреди

 • неорганска и општа хемија

атом - авогадров број - атомска маса - атомски број - изотоп - јон - катализатор - координациони број - молекул - метал - металоид - мол - неметал - оксидациони број - оксидација - отров - pH вредност - раствор - растварач - хемијска орбитала - хемијски елемент - хемијска реакција - хемијско једињење

 • органска хемија

изомерија - Мирис - нуклеофил - полимеризација - токсичност - аденин

 • физичка хемија

апсорбовање - брзина хемијске реакције - дестилација - електролитичка дисоцијација - електролит - електронегативност - пиролиза - радиоактивност - солватација - хидролиза - хидратација

                                     

16. Области хемије

уреди

биохемија - хемијско оружје - хемичари - екологија - физичка хемија - геохемија - историја хемије - неорганска хемија - органска хемија - Нобелова награда - хемијска индустрија - спектроскопија - стехиометрија - експлозивни материјали - токсикологија

                                     

17. Категорије хемије

уреди

 • Органска хемија
 • Хемијске реакције
 • Метали
 • Нуклеарна хемија
 • Групe хемијских елемената
 • Токсикологија
 • Хемијске особине
 • Материјали
 • Хемијска једињења: Киселине, Неорганска једињења, Органска једињења, Соли
 • Нобеловци за хемију
 • Хидроксиди
 • Хемијски елементи: Актиноиди, Алкални метали, Земљани алкални метали, Изотопи, Лантаноиди, Метали, Металоиди, Неметали, Племенити гасови, Племенити метали, Прелазни метали, Слаби метали, Халогени елементи
 • Хемија
 • Биохемија: Лекови, Молекуларна биологија, Нуклеинске киселине
 • Физичка хемија
 • Дроге
 • Хемичари: Српски хемичари
 • Минерали
 • Хемијске периоде
 • Хемијски закони и правила
                                     

18. Савети за уређивање

уреди

Прво да знаш да је стварно сјајно што ћеш помоћи у развоју хемијског дела википедије и желимо ти добродошлицу! Уколико ти се допада да имаш корисничке кутије на твојој корисничкој страни, предлажемо ти да убациш и ову:

Овде су корисници који се с времена на време баве уређивањем хемијских чланака и њима можеш да се обратиш за помоћ. Наравно ти можеш постати члан тима. Довољно је да се упишеш. Уколико пишеш о неком неорганском једињењу, добро је да правиш преусмерења, како се чланци не би понављали, јер се у нашој литератури називи једињења пишу на различите начине. На пример:

 • водониксулфид
 • водоник сулфид
 • водоник-сулфид
 • H2S

Када описујеш неко хемијско једињење, није лоше да прекопираш шаблон са енглеске википедије, као што постоји на десној страни овде. Онда преводиш све вредности које важе за дато једињење. Ако ти се на страници покаже да неки подшаблон не постоји на нашој вики биће написан црвеним: Шаблон:тај и тај, без бриге, неко ће га већ превести.