Back

ⓘ Субјекат (граматика)
                                     

ⓘ Субјекат (граматика)

Субјекат је један од два главна реченична члана. Њиме је изречен вршилац радње или носилац стања или особина саопштених у предикату. Он је независан, самосталан у реченици и може бити исказан речју, синтагмом или реченицом.

У функцији субјекта су најчешће именице, именичке заменице и бројеви, али и друге врсте речи:

 • Они су били вредни радници. именичка заменица
 • Липов мед је замирисао. именичка синтагма
 • Град лежи на левој обали Дунава. именица
 • Певати је лепо. глагол у инфинитиву
 • Седамдесет је дељиво са два. број
 • Данас је дневни лист. прилог
 • Последњи доноси сладолед. придев
 • Чуло се тик-так. узвик

У многим реченицама субјекат није експлицитно исказан. У том случају одређује се према глаголском лицу. Најчешће се изоставља у два случаја:

а) Ако је предикат у првом или другом лицу једнине ја, ти или множине ми, ви, лична заменица тада није неопходна.

 • Познајете ли овог господина?
 • Причаш гласно.
 • Зваћу те ујутру.

б) Субјекат у трећем лицу може се налазити у некој од претходних реченица.

 • Нећу више да правим те колаче. Захтевају превише времена.

Предикат се са субјектом слаже у лицу, броју и родуако глаголски облик разликује род. У реченици је субјекат обично на почетку, мада може стајати и на другим местима у оквиру реченице:

 • Ана одговара историју.
 • Историју одговара Ана.
                                     

1. Врсте субјекта према падежу у којем се налази

Према облику, тј. падежу у којем се налази, субјекат у реченици може бити:

 • граматички - увек у номинативу
 • логички или семантички - у генитиву, дативу или акузативу у сва три падежа без предлога.

а) Логички субјекат у генитиву безличне егзистенцијалне реченице

Логички субјекат, који именује појам о чијој је егзистенцији реч, налази се у генитиву. Када треба исказати презент употребљава се глагол "имати”, а када треба исказати друго глаголско време – глагол "бити”.

 • Јуче није било ђака у школи.
 • Данас има/нема млека.
 • Сутра ће бити наставе.

б) Логички субјекат у дативу и акузативу

Логички субјекат, који означава психолошка или физиолошка стања особе живог бића о којој се говори у реченици, налази се у дативу или акузативу.

 • Саши је клецнула нога. - Саши је логички субјекат, док је нога граматички субјекат
 • Јасну је болела глава. - Јасну је логички субјекат, док је глава граматички субјекат
 • Јовану се спавало.

Users also searched:

...