Back

ⓘ Појачавач
Појачавач
                                     

ⓘ Појачавач

Појачавач је уређај који повећава амплитуду неке физичке величине, обично напона или струје. Термин се може користити и за појачаваче силе, притиска, и других величина.

Свима је заједничко да имају одређени пропусни опсег и појачање. Обично постоји компромис између пропусног опсега и појачања, због практичних особина компоненти, и због настојања да се шум сведе на минимум.

                                     

1. Контрола појачања

Традиционално, контрола појачања нискофреквентних појачавача се изводила потенциометром. Новији уређаји могу имати и дигиталне атенуаторе ослабљиваче сигнала повезане са оптичким енкодерима за очитавање жељеног нивоа сигнала.

За мијењање појачања високофреквентних појачавача, постоје разне методе. Често се мијења спрега између осцилаторних кола, користе се филтери и слично.

                                     

2. Подјела

У електроници и електротехници, постоји више подјела.

По физичкој величини која се појачава, појачавач може бити:

 • Појачавач струје
 • Појачавач напона
 • Појачавач снаге

По начину рада компоненти за појачавање, појачавач може бити:

 • Појачавач класе А
 • Појачавач класе Д
 • Појачавач класе Ц
 • Појачавач класе Г
 • Појачавач класе Б
 • Појачавач класе Е
 • Појачавач класе Ф

По активним компонентама појачавача:

 • Појачавач са транзисторима са ефектом поља
 • Појачавач са биполарним транзисторима
 • Појачавач са операционим појачавачима
 • Појачавач са електронским цијевима

По пасивним компонентама појачавача:

 • Појачавач са трансформаторском спрегом
 • Појачавач са кондензаторском спрегом
 • Појачавач са директном спрегом

По фреквентном опсегу за појачавање:

 • Високофреквентни појачавач
 • Нискофреквентни појачавач

Постоје и даље подјеле, зависно од специфичне намјене појачавача.