Back

ⓘ Друштвено-политичке организације СФРЈ
Друштвено-политичке организације СФРЈ
                                     

ⓘ Друштвено-политичке организације СФРЈ

Друштвено-политичке организације Социјалистичке Федеративне Републике Југославије су биле организације у које су се, на основу Устава СФРЈ, радни људи слободно организовали на класним социјалистичким основама и у којима су вршили своју политичку делатност, у складу с циљевима и задацима утврђеним њиховим програмом и статутом. Те организације биле су:

  • Савез комуниста Југославије СКЈ - основан је 1919. године под називом Социјалистичка радничка партија Југославије комуниста, а 1920. мења назив у Комунистичка партија Југославије КПЈ. Крајем 1920. године његов рад је забрањен и до 1941. је деловао илегално. У периоду од 1941. до 1945. предводио је Народноослободилачки покрет и спровео социјалистичку револуцију у којој је дошао на власт. Године 1952. на свом Шестом конгресу променио је назив у СКЈ. Савез комуниста Југославије био је подељен на републичке, покрајинске и армијску организацију. Републичке организације биле су: Савез комуниста Србије, Савез комуниста Хрватске, Савез комуниста Босне и Херцеговине, Савез комуниста Македоније, Савез комуниста Словеније и Савез комуниста Црне Горе. Док су покрајинске организације биле: Савез комуниста Војводине и Савез комуниста Косова. Девета организација унутар СКЈ била је у ЈНА тј. СКЈ у ЈНА.
  • Социјалистички савез радног народа Југославије ССРНЈ - настао је у току Народноослободилаког рата под називом Народноослободилачки фронт НОФ. Године 1953. на свом Четвртом конгресу променио је назив у ССРНЈ.
  • Савез синдиката Југославије ССЈ - настао је јануара 1945. године, када је у Југославији обновљена синдикална организација, под називом Јединствени синдикат радника и намештеника Југославије ЈСРНЈ, а 1948. је променио назив у ССЈ. На челу синдиката налазило се Централно веће ССЈ, а поред њега је постојало још шест самосталних синдиката: Синдикат радника индустрије и рударства; Синдикат грађевинских радника; Синдикат радника пољопривреде, прехрамбене и дуванске индустрије; Синдикат радника услужних делатности; Синдикат радника саобраћаја и веза и Синдикат радника друштвених делатности.
  • Савез удружења бораца Народноослободилачког рата СУБНОР - основан је 30. септембра 1947. године под називом Савез бораца Народноослободилачког рата и окупљао је све борце и учеснике Народноослободилачког рата. Године 1961. уједино се са Савезом ратних војних инвалида Југославије и Удружењем резервних официра и подофицира Југославије.
  • Савез социјалистичке омладине Југославије ССОЈ - настао је 1948. године уједињењем Уједињеног савеза антифашистичке омладине Југославије УСАОЈ и Савеза комунистичке омладине Југославије СКОЈ у једну јединствену организацију.
  • Савез женских друштава Југославије СЖДЈ - настао је у току Народноослободилаког рата, 6. децембра 1942. године, под називом Антифашистички фронт жена АФЖ. Иамо је циљ да организује и укључи жене у борбу за ослобођење и ново друштвено уређење. Године 1953. дошло је до уједињења АФЖ-еа са осталим организацијама, које су се бавиле питањем жена у СЖДЈ.