Back

ⓘ Геријатрија
Геријатрија
                                     

ⓘ Геријатрија

Геријатрија је медицинска дисциплина, и део геронтологије, која се бави промовисањем здравља, превенцијом и лечењем обољења старијих лица. Геријатрију треба разликовати од геронтологије, која означава науку о старењу. Не постоји утврђено доба у коме пацијенти могу бити под надзором геријатра, или лекара геријатријске медицине, лекара који је специјализован за бригу о старијим особама. Уместо тога, ова одлука се доноси зависно од потреба пацијента и доступности стручњака. Израз геријатрија потиче од грчких речи γερων geron, са значењем "старац”, а ιατρος iatros са значењем "исцелитељ”.

                                     

1. Дефиниције

Геријатрија - је медицинска дисциплина, која у себи синтетизује сва медицинска знања из области превенције, дијагностике, терапије и рехабилитације старих особа.

Израз геријатрија је кованица која потиче од речи "гери" стари и "јатрос" лекар. Синоним за геријатрију је медицинска геронтологија.

Геронтологија - је науку о старењу. која обухвата све аспекте старења као процеса, старости као стања и старих лица као њихових носилаца, и значај ових феномена за појединце, породицу, друштвену заједницу. Геронтологија је мултидисциплинарна наука, која се састоји од много стручних научних области, које се свака са свог аспекта, бави изучавањем геронтологије.

Термин геронтологија први је предложио руски биолог и лекар Мечников.

Гератологија - као посебан термин, помиње се у последње време доста често и себи обједињује суштину појма геронтологије и геријатрије.

                                     

2. Опште информације

У оквиру старење у литератури се помињу две врсте старења: примарно и секундарно.

Примарно старење или физиолошко старење - је процес који се односи на нормалне физиолошке процесе који су одређени унутрашњим, биолошким факторима, који су неизбежни и последица су сазревања или протока времена, као нпр. менопауза.

Секундарно старење - је процес који се односи се на патолошке промене које су последица спољашњих фактора, укључујући болест, утицаје околине и понашање појединца.

Старење као процес у току кога се, лагано и постепено јављају извесне специфичности предмет су изучавања геронтологије и геријатрије. У том смислу у оквиру геронтологије, као посебна научна и медицинска дисциплина развила се геријатрија која се бави лечењем старих особа и представља медицинску дисциплину која синтетизује сва медицинска знања из области превенције, дијагностике, терапије и рехабилитације старих.

Геријатрија свој рад обједињује кроз сарадњу са другим специјалностима како би обезбедила:

 • борбу против дискриминације, или такозваног "ејџизма", са нагласком на етички аспект лечења.
 • употребу специфичних инструмената или техника: свеобухватна геријатријска процена Comprehensive Geriatric Assessment, CGA,
 • добро познавање процеса старења, његових последица, и примена у процесу унапређења разумевања и лечења старих пацијената;
 • дугу традицију мулти/интердисциплинарног тимског рада,
 • стручно мишљење у дијагнози и лечењу геријатријских синдрома,
                                     

2.1. Опште информације Карактеристике обољевања у сатрости

Опште карактеристике обољевања у старости су:

 • честа когнитивна и ментална оштећења, која могу бити узрок отежане самобриге, непоштовања терапијског протокола, недостатка социјалне подршке што захтева ангажовање других ради додатне неге или инстутуционално збрињавање.
 • удруженост физичке са психичком некада и социјалном декомпензацијом,
 • измењени симптоми и знаци болести,
 • измењено реаговање на терапију ресорпција, дејство и елиминација,
 • хроницитет,
 • социјални проблеми.
 • мултиморбидитет,
                                     

3. Значај

Из свега наведеног произилази колики је значај савремнене геријатрије у здравственој заштити старих особа. О томе је у новијој литератури је све више научних студија које то поткрепњују нпр. овим доказима:

 • У мета-анализи чији су аутори Елис и сарадници закључено је да старе особе које су по пријему у болницу биле подвргнуте свеобухватној геријатријској процени су имале већу вероватноћу да преживе.
 • У студија, спроведеној у Шведској, утврђено је да су пацијенти који су након прелома кука били збринути на геријатријским одељењима имали су мањи ризик од смртног исхода или поновног пријема у односу на оне коју су лечени у болницама које немају геријатријско одељење.
                                     

4. Геријатрија у Србији

У Србији постоји Геријатријска секција Српског лекарског друштва и Клиника за геријатрију КБЦ Звездара. Постоји и катедра за геронтологију Медицинског факултета у Београду.

                                     

5. Спољашње везе

 • Merck Manual of Geriatrics
 • Health-EU Portal Care for the elderly in the EU
 • Катедра за геронтологију Медицинског факултета у Београду
 • American Geriatrics Society
 • Minimum Geriatric Competencies - Portal of Geriatric Online Education
                                     
 • Šalakja Tantra Hirurgija Šalja Tantra Toksikologija Agada Tantra Gerijatrija Rasajana, Tantra Eugenika i afrodizijaci Vadekarana Tantra Indijci

Users also searched:

...
...
...