Back

ⓘ Klimatizacija
Klimatizacija
                                     

ⓘ Klimatizacija

Klimatizacija proces je obrade vazduha u odredenom prostoru sa ciljem stvaranja odgovarajućih uslova za boravak ljudi i drugih živih bića u njemu. U širem smislu termin se može odnositi na bilo koji oblik hladenja, grejanja, ventilacije ili dezinfekcije, koji menjaju stanje vazduha. U gradevinarstvu, kompletan sistem grejanja, ventilacije, i kondicioniranja vazduha se naziva HVAC.

Klimatizacija kao grana tehnike obuhvata tehničke postupke za ostvarivanje željenih parametara vazduha, te njihovo održavanje u prostoru pomoću termotehničkih uredaja tokom čitave godine. Željeni parametri koje treba kontrolisati u optimalnim graničnim vrednostima su: temperatura, vlažnost vazduha, brzina strujanja, čistoća vazduha, nivo buke, itd. Klimatizacioni uredaji obavezno uključuju dovodenje svežeg vazduha u prostor koji se klimatizuje, tj. uključuju i ventilaciju prostora, jer, u tehničkom smislu, uredaji koji nemaju dovod svežeg vazduha nisu uredaji klimatizacije npr. split uredaji nisu klimatizacioni uredaji jer nemaju mogućnost ovlaživanja niti odvlaživanja vazduha, već služe samo za grejanje i hladenje vazduha.

Klima uredaji često koriste ventilator za distribuciju klimatizovanog vazduha u zauzeti prostor, kao što je zgrada ili automobil radi poboljšanja termalnog komfora i kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru. AC jedinice na bazi rashladnog fluida se kreću od malih jedinica koje mogu da ohlade malu spavaću sobu za jednu odraslu osobu, do masivnih jedinica instaliranih na krovu kancelarijskih tornjeva koje mogu da ohlade celu zgradu. Hladenje se tipično ostvaruje pomoću ciklusa hladenja, a ponekad se koristi i evaporacija ili slobodno hladenje. Sistemi klimatizacije takode mogu da budu bazirani na desikantima hemikalijama koje uklanjaju vlagu iz vazduha i podzemnim cevima koje mogu da distribuiraju toplotu zagrejanog rashladnog sredstva na tlo radi hladenja.

                                     

1. Namena

Klimatizacija obuhvata grejanje, hladenje, odvlaživanje, prečišćavanje i ventilaciju vazduha.

 • Pročišćavanje: klima uredaji mogu proizvesti svež i čist vazduh jer su opremljeni filterima koji apsorbuju prašinu i nečistoću iz vazduha.
 • Odvlaživanje: u režimu hladenja klima uredaj može odvlaživati vazduh pružajući osećaj svežeg vazduha. Ljudskom organizmu prijaju vrednosti od 40 do 60 % vlage.
 • Hladenje: klima uredaji, omogućuju hladenje prostorija čime se stvara prijatna atmosfera za boravak ljudi.
 • Grejanje: klima uredaji nam omogućavaju preciznu kontrolu temperature i održavanje njene konstantne vrednosti tokom cele godine bez obzira na spojlne prilike.

Ventilacija: ventilacija može biti ugradena u klima uredaja. Ona deluje na principu da uzima zrak iz unutrašnjosti prostorije i zamenjuje ga svežim spoljnim vazduhom.

                                     

2. Osnovna podela klimatizacionih uredaja prema nameni

Komforna klimatizacija

To su uredaji koji stvaraju temperaturne uslove za boravak ljudi. Održavaju temperaturu od 20 do 27 °C, te relativnu vlažnost od 40 do 60% uz brzinu strujanja vazduha u zoni boravka ljudi do 0.3 m/s.

Industrijska klimatizacija

Industrijska klimatizacija obuhvata uredaje koji stvaraju optimalne uslove za odvijanje nekog proizvodnog ili tehnološkog procesa, kao što su temperatura, vlaga, čistoća vazduha. Primenjuju se u pogonima za proizvodnju elektronskih čipova, mleka, računara, vina, šampanjca. Parametre uredaja definišu tehnologija i zahtevi proizvodnje, a ne potreba osoba koje borave u idustrijskom prostoru.

                                     

3. Vrste klimatizacionih uredaja

Prema vrsti sastava klimatizacioni uredaji mogu se podeliti na:

 • Klimatizacioni uredaji niskog pritiska i brzina - Brzina strujanja u kanalskom razvodu iznosi 2 do 10 m/s 2-6 m/s za komfornu klimatizaciju, 6-10 m/s za industrijsku klimatizaciju. Vezan za brzinu strujanja je problem buke koju stvara vazduh strujeći kroz kanale, pogotovo pri strujanju kroz kanale velikih dimenzija. Padovi pritiska iznose od 500 do 2.000 Pa. Koriste se kod uredaja komforne klimatizacije: hoteli, pozorišta, muzeji, itd.
 • Klimatizacioni uredaji visokog pritiska i brzine - Brzina strujanja u kanalskom razvodu iznosi 10 do 30 m/s, uz padove pritiska od 1500 do 3.000 Pa. Kanali su najčešće kružnog preseka prvenstveno zbog krutosti spojeva. Koriste se kada je ograničena mogućnost smeštaja kanalskog razvoda, obično za urede na izlazima anemostati – uredaji koji raspršuju mlaz u mnogo smerova i na taj način smanjuju brzinu strujanja. Još jedan konstrukcioni element je rasteretna kutija koja služi za smanjenje brzine strujanja vazduha.

Prema načinu konstrukcije klima uredaje delimo na: monoblok i split sistem.

S obzirom na složenost procesa pripreme vazduha klimatizacione uredaje delimo na;

 • Toplotna pumpa
 • Uredaji delimične klimatizacije - osim dovodenja svežeg vazduha mogu obaviti još 2 ili 3 termodinamička procesa pripreme vazduha, najčešće grejanje, hladenje. i odvlaživanje.
 • Uredaji klimatizacije - osim dovoda svežeg vazduha, mogu ostvariti sva 4 osnovna termodinamička procesa pripreme vazduha. Oni se temelje na proceni mogućnosti uredaja da tokom pogona ostvari 4 termodinamička procesa pripreme vazduha: grejanje, hladenje, ovlaživanje, odvlaživanje.
 • Ventilacioni uredaji - osim dovodenja svežeg vazduha mogu obaviti 1 od 4 termodinamička procesa pripreme vazduha, najčešće grejanje ili hladenje.


                                     

4. Projektovanje klimatizacije

Osnovni kriterijumi za izbor klimatizacionih uredaja su: funkcionalnost, toplotni i rashladni učinak, mogućnost smeštaja u prostoru, investicioni troškovi, trošak pogona, pouzdanost pogona, fleksibilnost uredaja i mogućnost održavanja.

Izmedu navedenih kriterijuma uspostavlja se medusobna veza, a projektant u dogovoru s investitorom odreduje koje je najpogodnije rešenje za klimatizaciju odredenog prostora.

Za klimatizaciju stambenih i poslovnih prostora projektuju se instalacije u obliku cevovoda gde se minimizuju gubici u mreži i optimizuju parametri kao što su pritisak, brzina protoka fluida, temperatura i vlažnost.

                                     

5. Toplotne pumpe

Toplotna pumpa omogućava da se toplota iz okoline iskorištava za grejanje zatvorenog prostora. Toplotu iz tla preuzima medijum koji kruži podzemnim cevima. Ovako zagrejan medijum stiže u toplotnu pumpu gde predaje toplotu drugom gasovitom medijumu u isparivaču. Ovaj se zagreva, raste mu pritisak, ali kompresor ga pretvara u tečno stanje pri čemu se dodatno podiže temperatura npr. sa 3° - 7°C na 50° ili 70 °C. Ovako zagrejan medijum se odvodi cevima do izmenjivača u velikom spremniku gde toplotu predaje vodi ili drugom medijumu - npr. cevima podnog grejanja. Pritom se hladi i povratnim vodom vraća u toplotnu pumpu. Kako je ceo sistem pod pritiskom koji u pojedinim koracima procesa doseže i 15 bara, ovaj ohladeni medijum se propušta kroz ekspanzijski ventil, nakon čega se širenjem naglo hladi i do -3 °C i ulazi u isparivač. Zbog velike temperaturne razlike izmedu medijuma zagrejanog toplotom tla 8° - 12 °C i ohladenog gasovitog medijuma, u isparivaču toplota naglo prelazi na gasoviti medijum i zagrejava ga npr. do + 3 °C pri čemu se u gasu podiže pritisak. Ovo se ponavlja stalno u krug.

                                     

6. Spoljašnje veze

 • Air Handling Units CFD Simulation на сајту YouTube
 • Ko je izmislio klima-uredaj "Večernje novosti", 26. jul 2015
 • U.S. Patent 808.897 Carriers original patent
 • U.S. Patent 1.172.429
 • U.S. Patent 2.363.294