Back

ⓘ Категорија:Размножавање
                                               

Вивипарија

Вивипарија је једна од репродуктивних стратегија код животиња. Вивипарија представља развиће ембриона унутар тела мајке као и рађање живих младих јединки супротно од овипарије. Репродуктивно развиће путем вивипарије постоји у свим основним групама кичмењака изузев птица, а развиће ембриона је по правилу у јајоводу. При томе ембрион прима хранљиве супстанце од мајке, најчешће преко плаценте омогућавајући близак контакт њихових крвотока.

                                               

Гаметангија

Гаметангија је орган у коме се продукују гамети. Диференциране гаметангије налазе се код великог броја вишећелијских протиста, алги, гљива и у гаметофиту копнених биљака. Гамети у гаметангијама настају митотичким деобама. Гамети који настају у гаметангијама могу бити сличне величине, грађе и ћелијског садржаја, или се могу разликовати када говоримо о постојању мушких и женских гаметангија.

                                               

Инсеминација

Инсеминација је поступак уношења семене течности у материцу или јајовод. Користи се при лечењу неплодности, у случају мало смањене плодности мушкарца због смањеног укупног броја сперматозоида или нешто мањег броја покретних сперматозоида, лошег квалитета слузи грлића материце, присуства антисперматозоидних антитела или у случају непознатог узрока неплодности.

                                               

Ововивипарија

Ововивипарија је назив посебног вивипарног начина размножавања који још има особине овипарности. Ововивипарност се још назива и аплаценталном вивипарности. При томе се јаја не полажу, него се развијају у телу мајке. Младунци излазе из јаја још у телу мајке односно непосредно након што јаје изађе из мајчиног тела. Прелаз између вивипарности и ововивипарности је врло флуидан. Вивипарне животиње се коте, а овипарне се легу, изваљују или вале. Главна разлика између живородних ововивипарних и плаценталних вивипарних животиња је у начину храњења ембриона. Код ововивипарних ембрион се храни искљу ...

                                               

Оплођење

Оплођење представља спајање женског и мушког гамета коме следи спајање њихових једара. Резултат оплођења је зигот која се веома сложеним процесима развија у нов организам.

                                               

Развиће хетероспорних кормофита

Више биљке могу да се бесполно размножавају изоспорама или хетероспорама. Оне које се размножавају изоспорама, нпр. извесне папрати, имају све споре истог облика и из њих израстају гаметофити на којима се једни уз друге стварају архегоније и антеридије. Хетероспорне кормофите стварају као тела за бесполно размножавање хетероспоре: крупније-макроспоре и ситније-микроспоре. Макрогаметофит ће стварати архегонију са јајним ћелијама, а микрогаметофит антеридије са антерозоидима.

                                     

ⓘ Размножавање

  • неколико јаја. Оба родитеља се брину о младунцима. Размножавање је често моногамно размножавање уз помоћ једног партнера сезонски и на место гнеждења
  • и делује на матичне стем ћелије коштане сржи. Изазива пролиферацију размножавање матичних ћелија, као и њихову диференцијацију у више типова крвних ћелија
  • понашањем. Код сисара, полни органи укључују: Детаљније: Развој органа за размножавање У типичном пренатални периодпренаталном периоду, полни органи потичу
  • morfološko izgledu anatomskoj gradi, tako i po složenosti procesa razmnožavanja Upadljiva mrka boja odlikuje sve pripadnike razdela. Vegetativna ćelija
  • Фазанерија је место или објекат који се користи за узгој и размножавање фазана у заточеништву, као и паунова и других сродних птица, које могу, али и не
  • или сперматозоидом, у процесу оплођења. Женке не могу започети полно размножавање без приступа барем једног сперматозоида изузетак је партеногенеза
  • Нублара су премештени на острво Сорна где име је омогућено несметано размножавање и развијање. Филм почиње сценом у којој на острвској плажи затичемо на
  • године, геофите развијају надземне органе, стабло и лист, као и органе за размножавање спорангије, цветове Стевановић, Б. & Јанковић, М. 2001. Екологија
  • калем - гранчица или племка. Размножавање воћа калемљењем има неупоредиво већи значај него сви остали начини размножавања Интензивна расадничка производња
  • Овипарија представља начин размножавања код кичмењака и бескичмењака. Овипарна репродукција подразумева полагање оплођених јаја ван тела мајке, у спољашњу

Users also searched:

...