Back

ⓘ Туркменски језик
Туркменски језик
                                     

ⓘ Туркменски језик

Туркменски језик, такође познат и као туркменистански турски језик, је званични језик Туркменистана. Осим Туркменистана, користи се у Ирану, Ираку, Авганистану и Турској. Писмо које користи је модификована турска латиница.

На туркменском језику говори око 6.5 милиона људи, од којих су половина етнички Туркмени из самог Туркменистана а остали Туркмени из околних држава.

Најближи језици су му кримскотатарски и саларски а међусобно разумљив са турским и азербејџанским.

Туркменски је аглутинативни језик, не разликује родове и нема неправилних глагола.

                                     

1. Писмо

До револуције 1917. Туркмени, односно мали слој писменог становништва углавном из више класе, су користили арапско писмо. Неко време након револуције користило се реформисано арапско писмо а затим је уведена латиница.

Ћирилица је у туркменски уведена 1946. а након осамостаљења Туркменистана поново је враћена латиница.

Данас је званично писмо нова латиница "Täze Elipbiýi", уведена 1991. године од стране тадашњег председника Сапармурата Нијазова и у почетку је укључивала велики број страних симбола као и симболе за валуте, међутим временом су замењени диакритичким знацима на основним словима. Ћирилица је још увек веома распрострањено и коришћено писмо.

Латиница

Aa, Bb, Çç, Dd, Ee, Ää, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Žž, Kk, Ll, Mm, Nn, Ňň, Oo, Öö, Pp, Rr, Ss, Ss, Tt, Uu, Üü, Ww, Yy, Ýý, Zz

Ћирилица

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Ёё, Жж, Җҗ, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Ңң, Оо, Өө, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Үү, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, Ъъ, Ыы, Ьь, Ээ, Әә, Юю, Яя

Међусобни однос два писма:

                                     

2. Пример

Члан 1. Универзалне декларације о људским правима на туркменској латиници и ћирилици као и српски превод:

Hemme adamlar öz mertebesi we hukuklary boýunça deň ýagdaýda dünýä inyärler. Olara aň hem wyždan berlendir we olar bir-birleri bilen doganlyk ruhundaky garaýysda bolmalydyrlar. Хемме адамлар өз мертебеси ве хукуклары бюнча дең ягдайда дүнйә инйәрлер. Олара аң хем выждан берлендир ве олар бир-бирлери билен доганлык рухундакы гарайышда болмалыдырлар.

Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима. Она су обдарена разумом и свешћу и треба да једно према другоме поступају у духу братства.

                                     
  • средњој Азији по националном кључу. Од њеног јужног дела формирана је Туркменска ССР, а од северних и источних области Узбечка ССР у чијем су саставу
  • уредника новина Звезда и директора Издавачке куће Звезда. Изучава белоруско - туркменске белоруско - таџикистанске и белоруско - казахстанске књижевне везе, којима
  • регион још говори персијски језик који се локално назива дари или таџик. Главни језици Средње Азије: турски језици туркменски казашки киргиски татарски
  • различитим државама и неке државе у својим пописима не наводе језик сваки списак језика по броку изворних говорника или укупном броју говорника је базиран
  • су вероисповести шиитски ислам Азерски језик којим говори већина становништва и који је службени језик земље је члан туркијске језичне скупине најпознатији
  • старотуркијске речи за шогора baja, baja - naq или bajinaq киргишки: baja, туркменски baja, турски: baja и bacanak што би имплицирало да се термин у почетку
  • су арапски и курдски језик Око 75 становништва говори арапски, док око 20 говори курдски језик У употреби су још и туркменски турски дијалект асирски
  • казашки, кинески, осетински, италијански, румунски, јапански, киргиски, туркменски шпански, монглоски, белоруски, молдавски, хебрејски, чеченски, курдски

Users also searched:

...