Back

ⓘ Категорија:Лабораторијски прибор
                                               

Бихнеров левак

Бихнеров левак је део лабораторијског прибора који се користи код вакуум-филтрације. Углавном се производи од порцелана, а у мањој мери и од стакла и пластике. На врху косог дела налази се цилиндар са перфорисаним дном. Хиршов левак има сличан изглед, с тим што се зидови цилиндричног дела шире на споља. Овакав левак се користи за филтрацију мањих количина. Бихнеров левак је добио назив по индустријском хемичару Ернсту Бихнеру.

                                               

Бунзенов пламеник

Бунзенов пламеник, који је измислио Роберт Бунзен, део је стандардне лабораторијске опреме. Користи се за загревање и стерилизацију. Бунзен је 1857. године објавио свој рад, и он је био прихваћен од стране његових колега. Бунзенов пламеник се тренутно користи у скоро свакој лабораторији широм света.

                                               

Elektronski mikroskop

Elektronski mikroskop izumljen u Nemačkoj 1932, a širu je biološku primenu ostvario je tokom ranih pedesetih, s radom Deorga Palada, Fritiofom Sjestrandom, i Kitom Porterom, koji su bili medu njegovim prvim istaknutim korisnicima. Umesto vidljive svetlosti i optičkih sočiva, elektronski mikroskop koristi zrake elektrona, koje usmerava fokusirajući elektromagnetno polje. Talasna dužina elektrona je znatno kraća od talasne dužine fotona vidljive svetlosti, te je granična rezolucije elektronskog mikroskopa puno manja od one svetlosnog mikroskopa: oko 0.1 - 0.2 nm za elektronski mikroskop u po ...

                                               

Ерленмајерове боце

Ерленмајерове боце или ерленмајерове тиквице или ерленмајери су лабораторијске боце посебне конусне изведбе које спадају у лабораторијско посуђе. Изумио их је њемачки хемичар Рихард Август Карл Емил Ерленмајер 1860. године и по њему су добиле име.

                                               

Капиларна цев

Капиларна цев или капиларни суд је свака цев чији је пречник врло мали, обично краћи од 1 mm. Назив речи потиче од речи капилар, што значи танко или длака. У овако уским цевима на местима додира зида цеви и течности у њој, долазе до изражаја многи ефекти који настају на местима додира течности и чврстих тела услед су молекуларних сила, а последица су површинског напона течности. Капиларне цеви се препознавају по томе што се на површини течности која се налази у њима образује мениск. У капиларама се течности не понашају по законима спојених судова, већ ниво течности може бити изнад или испо ...

                                               

Лабораторијски прибор

Лабораторијски прибор, опрема у хемијским, физичким, биолошким и другим лабораторијама којим се изводе анализе, мјерења, провјере, експерименти. Лабораторијски прибор може бити једноставна као и сложена специјализована опрема направљен од стакла, поруцелана, пластике, метала, дрвета. Већа и компликованија опрема се обично назива инструмент.

                                     

ⓘ Лабораторијски прибор

  • Хемијски лабораторијски прибор Физички лабораторијски прибор Биолошки лабораторијски прибор Геофизички лабораторијски прибор Лабораторијски прибор за свемирска
  • Хемијски лабораторијски прибор обухвата опрему која се користи у хемијским лабораторијама. Делимо га на стаклено посуђе, порцеланско посуђе, прибор за загревање
  • издржљивија. Пипета, Петријева шоља и епрувета су примери лабораторијског посуђа. Овај лабораторијски прибор се користи за чување материјала, мерење запремине
  • ваздухоплов лакши од ваздуха аеростат Балон лабораторијски прибор део лабораторијског прибора Места: Балон Ардени насељено место у Француској
  • Лабораторијске боце спадају у лабораторијско посуђе. Могу бити у разним облицима, али за све је заједничко тело на које се наставља врат који се завршава
  • Балон је лабораторијска боца, обично са округлим дном, која се претежно користи у хемији и биохемији. Обично се израђује од стакла. Сваки балон садржи
  • opremljeni sastavima od brušenog stakla koji se lako uklapaju u drugi stakleni pribor Tokom relaksa, gornji kraj je obično otvoren, ili spojen sa ispiratorom
  • прошлости користиле више него данас, с обзиром да није постојао лабораторијски прибор са шлифованим отворима, који омогућава лако спајање делова апаратура
  • vertikalne ose. Laboratorijski tronožac ima brojne primena kao platforma za držanje opreme tokom raznih eksperimenata. Ovaj deo laboratorijskog pribora se koristi