Back

ⓘ Категорија:Теореме
                                               

Крамерсова теорема

Крамерсова теорема у физици је тврдња да код система који имају симетрију временске инверзије и који се састоје од непарног броја фермиона, сви енергетски нивои су најмање двоструко дегенерисани. При деловању електричног поља које одржава симетрију временске инверзије, сва енергетска стања постају дегенерисана, док то не важи код деловања магнетног поља јер оно нарушава симетрију временске инверзије. Крамерсова теорема се не може применити на атом водоника јер се он састоји од једног електрона и једног протона што је паран број фермиона. Међутим, код атома деутеријума 1 електрон, 1 протон ...

                                               

Томасова теорема

Томасова теорема је социолошка теорема коју су 1928. формулисали Вилијам Ајзак Томас и Дороти Свејн Томас: Другим речима, интерпретација неког догађаја изазива акцију. Ова интерпретација није објективна. На деловање утиче субјективна перцепција ситуација. Да ли уопште постоји објективно исправна интерпретација, није важно јер је њена сврха помоћ у вођењу појединчевог понашања. Томасова теорема није теорема у математичком смислу. 1923. године В.А Томас је прецизније формулисао да би свака дефиниција ситуације утицала на садашњост. Поред тога, након низа дефиниција у које је појединац укључе ...

                                               

Хипотетичко-дедуктивна теорија

Хипотетичко-дедуктивна теорија је тип теорије карактеристичан за формалне науке које теоријски систем изграђују на строго дедуктиван начин, полазећи од извесног минималног броја основних постулата и аксиома до система међусобно повезаних теорема које покривају читаву област једне науке или дисциплине.

                                     

ⓘ Теореме

  • математичких теорема је листа у којој се налазе математичке теореме поређане по азбучном редоследу. Банахова теорема о непокретној тачки Безуова теорема Берова
  • компактан, онда и ова слабија претпоставка имплицира све исказе теореме Када се теорема користи у пракси, обично је најтежи део да се дефинише X на такав
  • Чланак о Безуовој теореми на MathWorld језик: енглески Безуова теорема са илустрацијама језик: енглески Упрошћен исказ Безуове теореме језик: енглески
  • поретка фактора. То ће бити речено још прецизније у теореми 2, у низу од три наредне теореме Теорема 1 Ако је n природан број, онда је n производ простих
  • Кошијева теорема се може односити на сљедеће теореме Кошијева теорема о средњој вриједности Кошијева интегрална теорема Кошијева интегрална формула
  • облику се теорема користи да оправда метод енкрипције са РСА RSA јавним кључем. Малу Фермаову теорему је могуће уопштити помоћу Ојлерове теореме за свако
  • одређивање да ли је буловска формула задовољива Важна последица ове теореме је да ако бисмо имали алгоритам који у полиномијалном времену решава САТ
  • Telegenova teorema jedna je od najmoćnijih teorema kada je reč o teoriji mreže. Iz nje se mogu izvesti mnoge teorije distribucije energije. Teoremu je 1952
  • погрешност неког тврђења суда, исказа, теореме У доказу теореме се ослањамо на аксиоме, или на раније доказане теореме позивајући се при томе на дефиниције

Users also searched:

...