Back

ⓘ Категорија:Нуклеарна хемија
                                               

Nuklearna hemija

Nuklearna hemija je polje hemije koje se bavi radioaktivnošću, nuklearnim procesima i svojstvima. Ona je hemija radioaktivnih elemenata poput aktinoida, radijuma i radona, zajedno sa hemijom opreme koja je dizajnirana za izvodenje nuklearnih procesa. Ona obuhvata koroziju površina i ponašanje pod normalnim i abnormalnim uslovima rada. Jedna značajna oblast je ponašanje objekata i materijala nakon deponovanja na skladišta nuklearnog otpada. Nuklearna hemija obuhvata izučavanje hemijskih efekata radijacione apsorpcije na životinje, biljke i druge materijale. Radijaciona hemija kontroliše zna ...

                                               

Електронски захват

Електронски захват или инверзни бета распад је тип бета распада при коме је крајња промена језгра иста као β+ распада. У оба случаја нуклеарни протон се трансформише у неутрон а потомак је померен за једно место улево у периодном систему елемената. Међутим, овде се процес одиграва на други начин: језгро захвата је један од атомских електрона, углавном из К или ређе из Л љуске, при чему се протон тансформише у неутрон: p + + e − → n + ν e {\displaystyle \mathrm {p} ^{+}+\mathrm {e} ^{-}\rightarrow \mathrm {n} +{\nu }_{e}\,} У случају електронског захвата нема никаквог зрачења из језгра осим ...

                                               

Јединица атомске масе

Унификована јединица атомске масе, или далтон, је јединица за масу која се користи да изрази атомске и молекулске масе. Дефинише се као 1/12 масе атома угљеника-12. Сходно томе, 1 u = 1/N A грама = 1/1000 N A kg где је N A Авогадров број 1 u ≈ 1.66053886 x 10 -27 kg Симбол amu за јединицу атомске масе енгл. atomic mass unit може још увек негде да се пронађе, нарочито у старим делима. Атомске масе се често пишу без икакве јединице, па се тада јединица атомске масе подразумева. У литератури из биохемије и молекулске биологије нарочито у вези са протеинима, користи се термин далтон, са симбол ...

                                               

Нуклеарна реакција

Нуклеарна реакција је реакција у којој учествују језгра атома. Такође можемо рећи да су нуклеарне реакције трансформације атомских честица при узајамним дјеловањима са другим честицама, као што су алфа-честице, протони, неутрони и друге, или једног језгра са другим језгром. Реакција при томе не мора да буде у случају да само између две честице. Може их бити и више, али се тиме смањује вероватноћа судара. Ова трансформација је спонтана у случају радиоактивног распада, док је у случају вештачке нуклеарне реакције потребна иницирајућа честица. Уколико се честице сударе и одвоје без промена, п ...

                                               

Produkt raspada

Produkt raspada u nuklearnoj fizici označava nuklid nastao radioaktivnim raspadom nekog atoma. Takvi nuklidi se nazivaju radionuklidi. Radioaktivni raspad se često sastoji od slijeda koraka lanac raspada. Na primjer, U-238 se raspada prvo na Th-234, koji se raspada na Pa-234, koji se dalje raspada sve do stabilnog Pb-206: U-238 → Th-234 ⏟ kcer U-238 → Pa-234m ⏟ potomak U-238 → … → Pb-206 ⏞ Produkti raspada U-238 {\displaystyle {\mbox{U-238}}\rightarrow \overbrace {\underbrace {\mbox{Th-234}} _{\mbox{kcer U-238}}\rightarrow \underbrace {\mbox{Pa-234m}} _{\mbox{potomak U-238}}\rightarrow \ld ...

                                     

ⓘ Нуклеарна хемија

  • а веће енергије. Науке које проучавају нуклеарне реакције су нуклеарна физика, нуклеарна хемија и нуклеарна технологија. Прави значај открића ових наука
  • Nuklearna hemija je polje hemije koje se bavi radioaktivnošću, nuklearnim procesima i svojstvima. Ona je hemija radioaktivnih elemenata poput aktinoida
  • проучавања хемије Као таква, општа хемија се изучава као курс у средњошколском образовању или као уводни курс на универзитетском нивоу. Општа хемија има за
  • хемији мада постоји далеко већи број уско специјализованих грана хемије и то: општа хемија неорганска хемија органска хемија и биохемија. Хемија је
  • Факултет за физичку хемију је факултет у Београду. Физичка хемија се на Универзитету у Београду предаје од 1903. године. Знања и дипломе које се стичу
  • долази до резонанције. Отуда је и метода добила име нуклеарна магнетна резонанција НМР нуклеарна јер се ради о спиновима атомског језгра магнетна јер
  • Институт за нуклеарне науке Винча је место где је овакав приступ омогућен унутрашњом организацијом и праксом. Области истраживања су: физика, хемија биологија
  • Физикална хемија или физичка хемија је настала обједињавањем знања из физике, хемије термодинамике и квантне механике да би се опажене макроскопске појаве
  • Аналитичка хемија налази примену у форензици, биоанализи, клиничкој анализи, анализи животне средине, и анализи материјала. Аналитичка хемија је била важна
  • U polju molekularne biologije, nuklearni receptori su klasa proteina koji su prisutni u ćelijama i koji su odgovorni za respons na steroide i tiroidne