Back

ⓘ Категорија:Лабораторијске технике
                                               

Сублимација (физика)

Сублимација је директни прелазак супстанце из чврстог у гасовито агрегатно стање без течног међустања. Сублимација је један од фазних прелаза. Сублимација је ендотермни процес који се одвија на температурама и притисцима испод тројне тачке супстанце у њеном фазном дијаграму, што одговара најнижем притиску при коме супстанца може постојати као течност. Обрнути процес од сублимације је десублимација, при чему супстанца прелази директно из гаса у чврсту фазу. Сублимација се такође користи као генерички израз за опис преласка из чврстог стања на гас, након чега следи прелаз гас-чврсто стање. Д ...

                                               

Centrifuga

Ova metoda u laboratoriji je posebno korisna prilikom dobijanja smeše pri kojoj je jedna supstanca sitno dispergovana u drugoj, odnosno u rastvaraču. Praktično postoje dva tipa centrifuga: sitaste i sedimentacione. U laboratoriji se češće koriste ove druge. Moć odvajanja centrifuge zavisi od broja njenih obrtaja. Ručnim centrifugama se može postići do 1.000 obrtaja u minuti, dok se centrifugama koje rade uz pomoć struje može postići deset puta više obrtaja. Ovakve centrifuge su, za razliku od ručnih, zaštićene i predviden je oprez u radu sa njima. Postoje i ultra-centrifuge koje se primenj ...

                                               

Peptidni maseni otisci prstiju

Peptidni maseni otisci prstiju analitčka su tehnika za identifikaciju proteina u kojoj se nepoznati protein prvo preseca u manje peptide, čije apsolutne mase se mogu precizno meriti masenim spektrometrom, kao što je MALDI-TOF ili ESI-TOF. Metod je nezavisno razvilo nekoliko grupa 1993. godine. Peptidne mase se uporeduju sa bilo bazom podataka koja sadrži poznate proteinske sekvence ili sa genomom To se ostvaruje koristeći računarske programe koji transliraju poznati genom organizma u proteine, zatim teoretski presecaju proteine u peptide, i izračunavaju apsolutne mase peptida za svaki prot ...

                                               

TUNEL esej

TUNEL dUTP Nick-End Labeling) je metod koji se koristi za ispitivanje apoptoze. Bazira se na činjenici da se, prilikom apoptoze, molekul DNK seče na manje dvolančane oligonukleotidne fragmente veličine 180-200 baznih parova. Terminalna deoksinukleoditil transferaza TdT je enzim koji katalizuje dodavanje deoksiuridin-trifosfata dUTP neslobodne 3-hidroksil krajeve fragmentisane DNK, koji se potom boji imunohemijskim tehnikama. Esej se može koristiti i za ispitivanje štete na DNK kod različitih patoloških stanja.

                                     

ⓘ Лабораторијске технике

 • Хемијски лабораторијски прибор Физички лабораторијски прибор Биолошки лабораторијски прибор Геофизички лабораторијски прибор Лабораторијски прибор за
 • kratak RNK lanac koji može da bude formiran de novo Znatan broj laboratorijskih tehnika biohemije i molekularne biologije koji koriste DNK polimeraze
 • Hristijan Pogendorf oko 1841. On je vremenom postao standardna laboratorijska tehnika Frakcija poznatog napona sa kliznog otpornika se poredi sa nepoznatim
 • χρώμα: chroma, боја грч. γραφειν: grafein писати је назив за групу лабораторијских техника за раздвајање компоненти смеша. Под хроматографијом се подразумевају
 • Peščano kupatilo je deo laboratorijskog pribora koji se sastoji od kontejnera napunjenog zagrejanim peskom. Ono se koristi za omogućavanje ravnomernog
 • Marina Milenković, Zorica Stojić - Vukanić, Imunološke i molekularne tehnike u laboratorijskoj dijagnostici virusnih infekcija, Arh.farm. 2010 60: pp. 1257 Storch
 • dejstvo molekula. Znatan deo ranog laboratorijskog istraživanja fruktozne glikacije je bio baziran na nepreciznim tehnikama za merenje, što je dovelo od drastičnog
 • лечење болести срца код људи, те су дефинисали и разрадели неке хируршке технике за људе. Усред људске експанзије у савременом добу, уз посредну заштиту
 • модерним инструментима произилазе из традиционалних техника многе од којих су још увек у опотреби. Те технике такође теже да формирају основу већине додипломских
 • Великој Британији, где је на предлог шефа проучавао технике Алмеиде. Повратак у САД, користио је ове технике да идентификује узрок небактеријског гастроентеритиса
 • funkcijama. Miševi su trenutno najsrodnije laboratorijske životinjske vrste sa ljudima na kojima su nokaut tehnike lako primenljive. Oni su u širokoj upotrebi
 • дигиталних система Архитектура и организација рачунара Основи рачунарске технике Програмирање дигиталних рачунара Написао је неколико уџбеника и књига:
 • групе која је радила на стрептомицину. Међутим, лабораторија, као и лабораторијске машине су припадале Ваксману. И даље траје дебата о томе да ли је требало