Back

ⓘ Категорија:Инструменталне анализе
                                               

Гасна хроматографија

Гасна хроматографија или Гасно-течна хроматографија, је хроматографска метода раздвајања и детекције органских једињења. Код ове инструменталне методе мобилна фаза је и уједно носећи гас, обично инертан или гас који не реагује са испитиваним узорком а стационарна фаза је лепеза избора од молекулског сита па до капиларних колона пресвучених вискозном течношћу или микроскопским слојевима полимера. Инструмент који се користи код ових техника, гасно хроматографског раздвајања и анализе, се назива гасни хроматограф. Гасна хроматографија је различита техника од других врста хроматографије као шт ...

                                               

Гасно хроматографски стабилне комплексне смеше

Стабилне комплексне смеше у гасној хроматографији су карактеристике на које се често наилази код испитивања, нарочито сирове нафте, и које захтевају комплексна решења ради идентификације компоненти. Разлог ове појаве, гасно хроматографске аномалије, је да гасни хроматограф и постојеће гасно хроматографске методе не могу раздвојити и идентификовати добар део комплексних угљоводоничних једињења које не подлежу биодеградацији, нарочито у сировој нафти. Хроматографски нестабилне компоненте, оне које се могу раздвојити из смеше, се јављају и детектују као пикови на хроматограму док се стабилне ...

                                     

ⓘ Инструменталне анализе

  • Сепарација компоненти се често врши пре анализе Аналитички методи се могу расчланити на класичне и инструменталне Класични методи такође познати као методи
  • хроматографска метода раздвајања и детекције органских једињења. Код ове инструменталне методе мобилна фаза је и уједно носећи гас, обично инертан најчешће
  • На последипломским студијама изводио је наставу из предмета Инструменталне методе анализа Биохемија и Ензимологија. Био је шеф Катедре за биохемију
  • 2011 Todorović M., Durdević P., Antonijević V., Optičke metode instrumentalne analize Hemijski fakultet, Beograd 1997 232 - 233. Radovanović B., Radovanović
  • израз који се обично преводи као заједница или безличине, формалне и инструменталне друштвене везе Gesellschaft, немачки израз који се обично преводи као
  • користити за квантификацију сеизмичког хазарда неке области. Сеизмотектонске анализе неког подручја захтевају интеграцију великог броја засебних података о
  • области хемијских сензора и држала наставу из предмета Инструменталне методе хемијске анализе одабрана поглавља У оквиру међународног пројекта о хемијским
  • је неколико стручно - уметничких предмета: Хармонију са хармонском анализом Анализу стилова и Композицију на последипломским студијама. Године 2005. враћа
  • Bluz je vokalni i instrumentalni oblik muzike, koji svoje korene ima u američkoj muzici 19. veka. Prvih decenija prošlog veka izlazi iz anonimnosti i prodire
  • изводиле старије жене, на прелима, диванима, бабинама и у сватовима, без инструменталне пратње, узимањем дубоког гласа из грла. Песме су извођене испред бројније